Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng raad 26 juni Bestemmingsplan Oldenzaal Centraal – Parallelstraat e.o.

Voorzitter,

Op het eerste gezicht ligt er voor het terrein Oldenzaal-Centraal / Parallelstraat e.o. een fantastisch mooi plan. Mooi ontwerp, waarschijnlijk heerlijk om in te wonen. Een eerste indruk geeft allereerst een enthousiast gevoel over dit plan.
Maar, als iets verder wordt gekeken – met name ‘achter’ het plan – zijn er helaas wel wat opmerkingen te maken.
Laat ik namens de D66 fractie eens mogelijke uitgangspunten naar voren brengen:
1. Er ligt voor Oldenzaal een opgave goedkope, dus betaalbare woningen in de woning voorraad op te nemen.
2. Er ligt voor Oldenzaal een opgave om groepsgewijs woonwagenstandplaatsen te creëren.
Er is landelijk sprake van een opdrijving van prijzen voor woningen. Welke maatregelen zouden nuttig kunnen zijn deze opdrijving in alle redelijkheid tegen te gaan? Welke oorzaken liggen ten grondslag aan deze opdrijving van prijzen? Dit zijn (niet volledig):
1. Kosten van bouwmaterialen
2. Beschikbaarheid van personeel
3. Voorraad van beschikbare woningen
4. Voorraad van betaalbare woningen.
Algemeen bekend is dat schaarste een prijsopdrijvend effect heeft. De prijsopdrijving heeft al tot gevolg gehad dat (ook) Oldenzaal startersleningen verstrekt om het voor starters mogelijk te maken een woning te kopen. Uitgangspunt zou dus hierom moeten zijn vooral goedkoop en grondintensief te bouwen, waar mogelijk binnen een groene structuur.

In het plan wordt gesproken over een uitstraling van een modern tuindorp. Nu is in Twente de uitdrukking ‘Tuindorp’ bekend van een oude, maar nog steeds prachtige wijk in Hengelo, lang geleden gebouwd voor personeel van de Hengelose bedrijven. Heel grondintensief werden hier in een tamelijk groene omgeving huizen gebouwd waar personeel van de fabrieken uit alle lagen door elkaar woonden. De krullenjongen woonde in het zelfde huizenblok als de locatiedirecteur, zij het in verschillende typen huizen. Wanneer wij als D66 de term ‘Tuindorp’ lezen denken wij aan een dergelijke opzet van een ontwerp voor een nieuwe woonwijk. De voordelen van grondintensief bouwen, sociale menging van inkomensgroepen, gecombineerd met groenstructuur is wat D66 voor deze nieuwe wijk voor ogen staan. En niet in het minst: hier kan een kostenvoordeel worden gehaald. Hoe mooi kan het zijn luxe bouw en sociale woningbouw in woonblokken te combineren? Wij begrijpen dat dit een grote uitdaging is, maar moeten wij als Oldenzaal uitdagingen uit de weg gaan?

Dan de woonwagens: Er is behoefte aan standplaats-locaties voor 6 – 10 woonwagens bij elkaar. Bij elkaar voor de gewenste sociale samenhang die er binnen de woonwagenbewoners is. Er is behoefte aan totaal 30-35 standplaatsen, verspreid over de wijken van Oldenzaal. Er zijn nu – inclusief de nog te realiseren locatie op de Graven Es – 16 standplaatsen. D66 ziet het als een uitgelezen kans in het voorliggende plan een strook grond te reserveren voor een ordentelijke woonwagenlocatie voor 6, 8 of 10 woonwagens. Door voor dit of toekomstige plannen voorbij te gaan aan de mogelijkheid woonwagenlocaties te reserveren, komt Oldenzaal nooit tot een behoorlijke vestiging van het aantal gewenste plaatsen.

Tenslotte lezen wij in de beoordeling van de zienswijzen dat een verzoek tot in eigen beheer bouwen van een woning (een 2-onder-1-kapper) is afgewezen op basis van een risico. D66 vindt deze beslissing heel ongelukkig. Voortdurend wordt van onze inwoners verlangd dat zij zelfredzaam zijn. Nu een inwoner zijn nek wil uitsteken komt de gemeente met bezwaren van twijfel in de haalbaarheid. Wij vragen de gemeente deze beslissing te heroverwegen, uiteraard door na te denken aan risico-beperkende maatregelen als zekerheidstellingen etc.

Al met al lijkt de fractie van D66 niet gelukkig te zijn met het aangeboden bestemmingplan.

Gepubliceerd op 26-06-2023 - Laatst gewijzigd op 09-08-2023