Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng raad 10 juli 2023 – Armoedebeleid

Voorzitter,

Het onderliggende stuk van het raadsvoorstel is een mooi helder document. Dat komt grotendeels door het goede rapport van KWIZ. Voor het genoemde stuk en het onderzoekrapport geef ik hierbij complimenten.
Er wordt aangegeven dat er de komende maanden een goed plan wordt gemaakt en dat – dit doet ons goed – er alvast wordt begonnen dan wel verder gegaan met wat er al is. Er wordt dus een vliegende doorstart gemaakt in de goede zin van het woord.
Wel maakt D66 zich zorgen over de communicatie met de belanghebbenden. Zo kan ongeveer de helft de benodigde informatie niet vinden en/of niet begrijpen. Hier moet goed naar gekeken worden.
De kwaliteit van de website van de gemeente is al een aantal keren geprezen. D66 was daar (in mijn persoon) wat kritischer over. Voor deze situatie willen wij erop wijzen dat het even zoeken is of men voor het Sociaal Plein een afspraak moet maken of dat men op de kleine letters ‘Werk, inkomen en bijstand’ moet klikken. Wanneer hierop wordt geklikt én men kiest voor het Sociaal Plein zien we de openingstijden hiervan, maar niet of er vrije inloop is of dat er een afspraak moet worden gemaakt.
Ook zou een link naar de website van ‘Ons-Kent-Ons’ opgenomen kunnen worden en – nog belangrijker – gekeken worden of de informatie op beide site correct en onderling gelijk is.

Voorzitter,

Het is voor een website van groot belang deze te bekijken door de ogen van de doelgroep. Dit is een enorme uitdaging. Wellicht kunnen hier studenten informatica (onderdeel HMI) als stagiair bij helpen.
Tenslotte zijn er op het politiek forum nog enkele vragen gesteld waar we het antwoord nog niet van hebben mogen ontvangen. Wij kijken hier met belangstelling naar uit.

Gepubliceerd op 10-07-2023 - Laatst gewijzigd op 15-08-2023