Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Inbreng duidingsdebat GR2022 – 18 maart 2022

Op 18 maart 2022 werd in de raadszaal een duidingsdebat gehouden op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag zoals op dat moment bekend.

Lijsttrekker Mari Ailo-Zaia gaf de volgende inbreng:


Voorzitter,

Op de eerste plaats willen wij onze inwoners van harte bedanken voor het uitbrengen van hun stem. Op deze manier houden wij samen onze kostbare democratie in stand. Helaas hebben wij moeten constateren dat minder stemgerechtigden zijn gaan stemmen, terwijl vanuit partijen, gemeente en niet te vergeten de Jeugdraad van alles uit de kast is getrokken om inwoners naar het stemlokaal te krijgen.

Onze felicitaties gaan uit naar de twee winnende partijen: de WG en nieuwkomer Solidair Oldenzaal. Zelf zijn wij wat teleurgesteld in de uitslagen. De afgelopen vier jaar hebben wij daar waar nodig stevig oppositie gevoerd en hadden de hoop dat onze inwoners ons een zetel extra zouden geven om D66 standpunten in de raad sterker te maken. Dit laat echter onverlet dat we met deze ene zetel ons blijven inzetten voor een socialer, duurzamer en leefbaarder Oldenzaal voor onze inwoners. Wij houden vast aan ons verkiezingsprogramma en hopen de komende jaren veel van onze doelen in gang te zetten.

Voorzitter, gezien de uitslagen siert D66 een bescheiden opstelling. Wel willen wij de WG op het hart drukken er rekening mee te houden dat een nieuwe coalitie meer in evenwicht moet zijn met de oppositie. Gun de raad een grotere oppositie. Dit komt de democratie én onze inwoners ten goede en is waarom wij als volksvertegenwoordigers nu aan zet zijn. Met de huidige zetelverdeling kunnen verschillende plausibele coalities worden gevormd. Wij staan open voor verschillende opties. Bovendien juichen wij een raadsbreed programma-akkoord toe. Zoals u van ons gewend bent, zullen we in alle gevallen ons kritisch-constructief inzetten om een goede bijdrage te leveren aan onze inwoners.

Tot slot wensen wij alle partijen een mooie en succesvolle periode toe. We hopen op een vruchtbare samenwerking. Alleen samen kunnen we Oldenzaal vooruit helpen.

Gepubliceerd op 19-03-2022 - Laatst gewijzigd op 19-03-2022