Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Forum 19 okt 2020 – Inbreng Strategisch woonprogrammering Oldenzaal

Voorzitter,
D66-forumlid Maarten van der Waal heeft de strategische woonprogrammering voorbereid. Hij had graag via een online-vergadering zelf zijn inbreng vanavond willen aandragen, maar de vergadering vindt fysiek plaats. Daarom lees ik graag zijn inbreng voor.

In het forum van 3 februari hebben wij onze verontrusting uitgesproken over het door WBO bouwen van woningen in slechts de prijsklasse van 607 tot 651 Euro. Het segment met lagere huur wordt geheel buiten beschouwing gelaten. We weten allemaal dat armoede helaas nog steeds een probleem is. Dit vraagt om huizen met lage woonlasten – dus lage huur. Daarnaast hebben wij onze verbazing uitgesproken dat er gesproken wordt over een prijscategorie terwijl kwaliteit van de woning van belang is. Het is nuttig te onderzoeken of woningen tegen lagere kosten met behoud van kwaliteit gebouwd kunnen worden. Het Woonakkoord Oost-Nederland heeft blijkens de stukken bij het forum van 3 februari ten doel een ruime hoeveelheid woningen innovatief en flexibel bij te bouwen. Hier wordt door Oldenzaal blijkbaar niet op aangesloten.

We zie al lange tijd dat de huizenprijzen harder stijgen dan de inflatie. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door de grote vraag naar woonruimte ten opzichte van het aanbod van huizen.

Om inwoners van Nederland en Oldenzaal betaalbaar te laten wonen zijn er subsidiemogelijkheden in het leven geroepen als hypotheekaftrek, huursubsidie en startersleningen. Met alle goede bedoelingen van deze regelingen zijn deze regelingen prijsopdrijvend. Er zijn maatregelen nodig die deze maatschappelijk nuttige regelingen financieel overbodig maken. Hoe? Door de prijzen van huizen lager te maken en te houden.
De prijs van een goed, dus ook van een huis, wordt bepaald door de productiekosten en de marktvraag.
Afgelopen vrijdag stonden o.a. in de Tubantia en in de Volkskrant (en ook vandaag) artikelen die aangeven dat huizen boven de vraagprijs worden verkocht. Dit verschijnsel doet zich voor in een markt waar aan het gevraagde goed een tekort is.

Conclusie: er is geen overschot aan woningen.

WBO wil haar voorraad met 575 woningen verminderen. Deels wil zij dit bereiken door verkoop, deels door sloop. Dit laatste betekent een vermindering van de hoeveelheid woningen. Zou het niet beter zijn deze woningen niet af te breken maar te renoveren of te herbouwen en duurzaam te maken? Betekent het verminderen van de sociale woningvoorraad een vermindering van de hoeveelheid betaalbare woningen voor huishoudens met lage inkomens?

In de stukken wordt gesproken over het vertrek van ongeveer 60 jongeren per jaar om onderwijs in andere steden te volgen. Slechts weinigen blijken terug te keren in de moederstad. Helemaal niets mis mee! Het is goed iets meer van de wereld te zien dan alleen ‘het eigen dorp’. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen van buiten Oldenzaal. Zou het niet goed zijn het bestaande initiatief om stagiairs naar bedrijven in Oldenzaal te halen uit te breiden tot meer dan 3 bedrijven? Zou het daarnaast niet goed zijn om jonge huishoudens meer te verleiden in Oldenzaal te gaan wonen?
Wat we in de stukken zien is een goed initiatief om woningen levensbestendig te maken. Duurzaam en levensbestendig … een goed perspectief!
Al met al laten de stukken zien dat voor senioren een goede woonsituatie wordt gecreƫerd. Niets mis mee en vooral doen!
Echter, zonder jongere huishoudens aan te trekken zal Oldenzaal verworden tot een bejaardendorp. We vragen het college een visie om Oldenzaal een levendige stad te houden!

Samengevat:
1. Zorg voor voldoende betaalbare woningen waar zo snel mogelijk geen subsidies meer nodig zijn deze te bewonen.
2. Maak het voor jonge huishoudens aantrekkelijk zich in Oldenzaal te vestigen.
3. Ga vooral door met het verduurzamen en levensbestendig maken van de woningvoorraad.

Forum terug te zien:
Forumvergadering 19 okt 2020
(tijd: 17″00′ – 21″08′)

Gepubliceerd op 19-10-2020 - Laatst gewijzigd op 20-01-2021