Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Duiding verkiezingsuitslag D66 GR2018

Geachte aanwezigen,

Op de eerste plaats willen wij alle inwoners van harte bedanken voor het uitbrengen van hun stem. Op deze manier houden wij samen onze kostbare democratie in stand.

Onze felicitaties gaan uit naar de drie winnende partijen: VVD, CDA en GroenLinks. Ook de PvdA verdient wat ons betreft een felicitatie, omdat zij met recht twee zetels hebben behouden. En laten wij de WG niet vergeten. Zij zijn de grootste partij gebleven.

Dan de verkiezingsuitslag voor D66 Oldenzaal. Het zal niemand verbazen dat wij teleurgesteld zijn nu wij van drie naar één zetel zijn gegaan. Natuurlijk zal de onrust die er het afgelopen jaar was binnen de fractie niet mee hebben geholpen aan het vertrouwen van de Oldenzaalse kiezer. Desondanks konden wij met een enthousiast nieuw team doorgaan en hebben wij een mooie campagne kunnen voeren. Toch hebben we onze kiezers nog onvoldoende weten te overtuigen. Deels kan dat verklaard worden door de landelijke trend, maar wij zullen met deze nieuw groep D66’ers de komende vier jaren toch ook nóg meer samen met de inwoners van Oldenzaal moeten gaan kijken naar hoe wij deze mooie stad nog beter kunnen maken.

Daar kijken wij met volle moed en positieve energie naar uit. Wij hebben er zin in om samen met de gekozen raadsleden Oldenzaal goed bestuurbaar te houden en daar waar mogelijk  nóg mooier en beter te maken. De inhoud van ons verkiezingsprogramma wordt ons uitgangspunt in de komende raadsperiode. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs waar meer aandacht wordt besteed aan onze kinderen, de toekomstige Oldenzaalse inwoners. Wij gaan voor goede en toegankelijke zorg. Wij proberen te kijken naar wat iemand kan in plaats van niet kan.  Ten slotte willen wij goed en duurzaam wonen, werken en bewegen in een toegankelijke leefomgeving voor alle leeftijdscategorieën mogelijk maken.

Wij willen dat iedereen trots mag zijn op ons mooie Oldenzaal, dat meer aandacht en invloed uitgaat naar inwoners en dat we samen met andere partijen en belanghebbenden mooie plannen gaan ontwikkelen die uitgevoerd gaan worden. Trots, Aandacht en Samen, oftewel onze D66-TAS.

Gezien de verkiezingsresultaten siert ons een bescheiden houding. In de raad zullen wij ons zoals u gewend bent van D66 constructief-kritisch blijven opstellen de komende vier jaar.

Tot slot wenst D66 alle partijen de komende tijd veel succes. Laten wij ons als raad samen sterk maken voor een mooie toekomst voor Oldenzaal.

 

 

Gepubliceerd op 23-03-2018 - Laatst gewijzigd op 13-05-2020