Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Decembernota 2020

Voorzitter,

Ondanks de positief ogende cijfers van de decembernota voor 2020 en 2021, ziet het er negatief uit voor Oldenzaal. Als je de plussen en minnen tegen elkaar opweegt, staan wij vanwege de decembernota 162.000 euro in de min in 2024. Het is maar hoe je cijfers gepresenteerd krijgt. En laten we ook niet vergeten dat de gevolgen van de coronacrisis nog niet bekend zijn bij de raad. In het politiek forum heeft het college al toegezegd dat de raad op 8 maart over deze financiële gevolgen wordt geïnformeerd.

Wij van D66 vinden het erg belangrijk dat geïnteresseerde inwoners ook een inkijk kunnen nemen in de gemeentelijke financiën. Het is echter voor een leek onnavolgbaar als er belangrijke zinnen tussen zitten die je meerdere keren moet teruglezen en eigenlijk nóg steeds niet begrijpt wat er daadwerkelijk staat. Samen met het oog op het vereenvoudigen van het financiële verloop van onze gemeente, willen wij graag de toezegging van het college om naast de al vaak gevraagde emoticons ook vaker Jip en Janneke taal te gebruiken om het beter inzichtelijk te maken. We moeten met de tijd mee en ons realiseren dat begrijpend lezen voor velen moeilijk is.

Voorzitter, wij maken ons tevens zorgen om de toenemende kosten voor afval voor de gemeente en haar inwoners. Volgend jaar zullen onze inwoners al fors meer gaan betalen. Dan wil je als inwoner dat zo effectief en efficiënt mogelijk naar mogelijkheden wordt gekeken. De nieuwe overeenkomst van 1 juli 2020 draagt eraan bij dat we een begroot tekort krijgen van 120.000 euro voor PMD, oftewel verpakkingsafval van Plastic, metalen en drankenkartons. Om die reden vragen wij van het college de toezegging om naar andere wegen op zoek te gaan als de kosten blijven oplopen en de onderhandelingen weinig teweeg brengen. Desnoods willen wij dat het college de optie in overweging neemt om te kijken of nascheiding voor PMD niet tot betere resultaten leidt. Onze inwoners hebben het al zwaar genoeg.

Dan komen wij tot onze laatste opmerking voorzitter: versterking van het armoede- en schuldenbeleid. Een inwoner die wegens de corona in de schulden is gekomen zal zich wezenloos schrikken als hij leest dat er dit jaar 0 euro is uitgegeven aan de versterking van armoede- en schuldenbeleid in Oldenzaal, terwijl daar budget voor is gereserveerd van meer dan 105.000 euro. In het politiek forum gaf de wethouder aan dat de pilot beperking betalingsachterstand ziektekosten bijstandsgerechtigden eigenlijk samengevoegd is met de versterking van armoede- en schuldenbeleid, maar is dan duidelijk waar het geld dan naartoe is gegaan en is dat dan in voldoende mate gedaan? We willen graag weten waar het geld daadwerkelijk aan is uitgegeven. Het blijft belangrijk te weten wat nu waaraan uitgaat, juist nu wij in een tijd van Covid-19 verkeren. Het samenvoegen van deze twee budgetten kan tot weer andere vragen gaan leiden. Hoe denkt het college dit probleem te tackelen? Zoals het er nu staat kunnen de gegevens tot veel verwarring leiden bij inwoners.

Tot zoverre voorzitter.

 

Mari Ailo-Zaia

 

===========

Resultaten:

 

Toezegging 1: college is bezig met een nieuwe werkwijze van de P&C-cyclus. Hierin wordt meegenomen dat de inhoud ook eenvoudiger uitgelegd kan worden.

Toezegging 2: het college blijft nauw betrokken bij nieuwe ontwikkelingen rondom inzameling en mogelijke nascheiding van PMD. Wanneer nieuwe ontwikkelingen kunnen leiden naar nieuwe en beter te bewandelen wegen, wordt de raad op de hoogte gesteld. Op 4 februari jl. heeft Twenteraad hierover een bijeenkomst gepland.

De Decembernota 202 is door alle partijen conform doorgeleid.

Gepubliceerd op 14-12-2020 - Laatst gewijzigd op 15-12-2020