Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendementen voorlopig ontwerp RES Twente 1.0

Bij de bespreking in de raad van 19 april zijn door D66 3 amendementen en 5 moties ingediend.
Hieronder zit u de 3 amendementen. Op een andere pagina zijn de 5 moties opgenomen.
De amendementen zijn ingetrokken.

Amendement 1. (Rapporteer direct aan de stuurgroep RES, niet via college)
Amendement 2. (Mogelijk houden van kleinschalige opwekking)
Amendement 3. (Rekening houden met welzijn inwoners)

================

Amendement 1. (Rapporteer direct aan de stuurgroep RES, niet via college)
————-
in het besluit:

waar staat: (op pag 1 en het besluit op pag 4)

4. eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 kenbaar te maken aan het college van B&W

te wijzigen in:

4. eventuele reacties inclusief minderheidsreacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 via de griffie door te sturen aan de stuurgroep RES Twente en kenbaar te maken aan het college van B&W

Overwegingen:
• De raad oordeelt over het voorlopig voorstel voor de RES 1.0. Dit is een document opgesteld door de stuurgroep RES Twente.
• Opmerkingen worden door de stuurgroep RES Twente opgehaald bij de volksvertegenwoordigers in de raden.

================
Amendement 2. (Mogelijk houden van kleinschalige opwekking)
————-
in het voorlopig ontwerp:

waar staat: (op pag 25)

Spreiding van kleinschalige opweklocaties voor zonne- en windenergie is niet wenselijk als we de kwaliteiten van het Twentse landschap zoveel mogelijk willen behouden, maar ook niet voor een haalbaar en betaalbaar energienetwerk.

te wijzigen in:

Kleinschalige opweklocaties voor zonne- en windenergie hebben niet de voorkeur, maar blijven mogelijk binnen de kaders van de kwaliteiten van het Twentse landschap en een haalbaar en betaalbaar energienetwerk. Kleinschalige opweklocaties voor zonne- en windenergie hebben niet de voorkeur, maar blijven mogelijk binnen de kaders van de kwaliteiten van het Twentse landschap en een haalbaar en betaalbaar energienetwerk.

Overwegingen:
• In het voorstel voor de RES Twente wordt beschreven dat alleen grootschalige opweklocaties mogen worden neergezet.
• Grootschalige opwekinstallaties geven een mogelijk sterke aantasting van het aanzien van het landschap.
• Wisselend grootschalige en kleinschalige opwekinstallaties in combinatie wellicht beter kunnen worden ingepast in het landschap.
• Lokale coöperaties en individuele ondernemers (bv. agrarische bedrijven) kunnen gelimiteerd zijn in de grootte van hun project.
• Het (lokale) project is zelf verantwoordelijk voor de rendabiliteit van het project.

=============
Amendement 3. (rekening houden met welzijn inwoners)
————-
in het voorlopig ontwerp:

waar staat: (op pag 25)

Bij het vinden van de zoeklocaties voor windturbines houden we rekening met de afstand tot kwetsbare objecten, zoals woningen.

te wijzigen in:

Bij het vinden van de zoeklocaties voor windturbines houden we rekening met het welzijn van inwoners en de afstand tot kwetsbare objecten, zoals woningen.

Overwegingen:
• Voor het plaatsen van objecten zoals windmolens moet draagvlak van omwonenden en regiobewoners worden verkregen.
• Omwonenden kunnen mogelijk last hebben van geluid, slagschaduw en mogelijk andere invloeden.
• De RES niet een oplossing moet geven op energiegebied, maar een probleem mag opleveren voor de gezondheid van inwoners.

===============
De 3 amendementen zijn staande de vergadering ingetrokken.

Gepubliceerd op 19-04-2021 - Laatst gewijzigd op 15-05-2021