Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement: Voorstel Woonprogrammering 2017-2027

De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 18 december 2017 stelt voor de tekst

In het besluit:

waar staat:

  • Inkrimping van de sociale huurwoningvoorraad: met WBO wordt een lokale verkenning gemaakt, bij verkoop van verduurzaamde huurwoningen interessant voor koopstarters en sluiten aan bij de ambities van de gemeente, dit vormt de inzet bij de prestatieafspraken wonen met WBO en Blij Wonen;

te wijzigen in:

  • Met WBO wordt een lokale verkenning gemaakt naar de gewenste omvang en samenstelling van de sociale huurwoningvoorraad. In deze verkenning wordt ook de mogelijke verkoop van verduurzaamde huurwoningen die interessant zijn voor koopstarters betrokken. Sloop en verkoop niet mag leiden tot een tekort aan sociale huurwoningen. Dit vormt de inzet bij de prestatieafspraken wonen tussen de gemeente met WBO en Blij Wonen.

Overwegingen:

  • In de toelichtende tekst van het raadsvoorstel met betrekking tot de inkrimping van de sociale huurwoningvoorraad weliswaar een nuancering wordt gemaakt maar dat deze nuancering niet blijkt uit de punten zoals opgenomen in het besluit.
  • Het belangrijk is dat voor de inwoners van Oldenzaal voldoende geschikte sociale huurwoningen aanwezig zijn.
  • Wij van mening zijn dat expliciet in het besluit opgenomen dient te worden dat sloop en eventuele verkoop van verduurzaamde huurwoningen niet ten koste mag gaan van de sociale huurwoningvoorraad.

Aldus getekend 18 december 2017,

 

Steven van Alfen

Fractievoorzitter D66

Gepubliceerd op 23-12-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018