Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende agendapunt 8 ((Gewijzigde) programmateksten en nieuw beleid o.b.v. raadsprogramma 2022-2026)

in het besluit:

 

waar staat:

vast te stellen de uitwerking van het Raadsprogramma 2022-2026 door middel van de navolgende onderdelen:

 

  1. De volgende (bestemmings-) reserves, met delegatie aan het college, in te stellen

Waar nu in de tekst staat:

 

  • Reserve binnenstad en vastgoed € 1.500.000;

 

 

 

Te wijzigen in:

 

  • Reserve binnenstad en vastgoed € 1.000.000;

 

 

Overwegingen:

  • De besteding is niet duidelijk omschreven;
  • Als gevolg van recente ontwikkelingen op het gebied van prijsverhogingen geld nodig zal zijn voor de ondersteuning van onze inwoners om bijvoorbeeld energiearmoede en voedseltekorten tegen te gaan.
  • Er 2 maanden geleden middels een motie is voorgesteld om voor de Binnenstad een miljoen te reserveren (deze motie is niet aangenomen omreden dat het college eerst met een voorstel voor evenwichtige financiële invulling van het raadsprogramma moest komen). Het nu voorgestelde bedrag blijkt hoger te zijn dan wat in de genoemde motie werd omschreven.
  • Wanneer de te vullen reserves voor Binnenstad, vastgoed en cultuurhistorie worden opgeteld, zien we dat niet 1,5 miljoen, maar ruim 2,4 miljoen naar het thema Binnenstad wordt toegewezen.

 

 

 

 

 

D66 Oldenzaal

Mari Ailo-Zaia

Raadslid

 

 

 

Aldus getekend, 6 maart 2023

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

Petra Oude Engberink – Weideveld (fractievoorzitter WG Oldenzaal)

 

 

o

 

 

Hennie Maartens (fractievoorzitter CDA)

 

 

o

 

 

Edgar Visscher (fractievoorzitter VVD)

 

 

 

o

 

 

 

 

 

Harry Snijders (fractievoorzitter GL)

 

 

o

 

 

Leon Lulofs (fractievoorzitter PvdA)

 

 

o

 

 

 

 

 

Mari Ailo-Zaia (fractievoorzitter D66)

 

 

o

 

 

Rutger Bouwman (fractievoorzitter Solidair Oldenzaal)

 

 

Amendement overgenomen / niet overgenomen / aangehouden / teruggenomen

 

 

 

Gepubliceerd op 08-03-2023 - Laatst gewijzigd op 08-03-2023