Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende agendapunt 8 ((Gewijzigde) programmateksten en nieuw beleid o.b.v. raadsprogramma 2022-2026)

in het besluit:

 

waar staat:

vast te stellen de uitwerking van het Raadsprogramma 2022-2026 door middel van de navolgende onderdelen:

 

  1. De volgende (bestemmings-) reserves, met delegatie aan het college, in te stellen
  2. de reserve duurzaamheid te vullen met een nieuw bedrag van € 1.000.000,= voor

klimaatregelen en verduurzaming vastgoed.

 

Te wijzigen in:

  1. de volgende (bestemmings-)reserves in te stellen:

reserve binnenstad en vastgoed: € 1.500.000;

  • reserve cultuurhistorisch initiatief: € 750.000;
  • reserve organisatie: € 500.000;

Onttrekking kan plaatsvinden door middel van raadsbesluiten. Een beschrijving van bestedingsdoelen wordt uiterlijk tijdens de Kadernota 2024 aan de raad voorgelegd;

  1. de reserve duurzaamheid te vullen met een nieuw bedrag van € 1.000.000,= voor

klimaatregelen en verduurzaming vastgoed. Onttrekking kan plaatsvinden door middel van raadsbesluiten. Een beschrijving van bestedingsdoelen wordt uiterlijk tijdens de Kadernota 2024 aan de raad voorgelegd.

 

 

Overwegingen:

  • het staat nu te algemeen omschreven, het is niet duidelijk hoe de inwoners van Oldenzaal hier profijt van zullen hebben;
  • duurzaamheid niet als fonds in het raadsprogramma staat, maar deze zeker noodzakelijk en van belang is;
  • Op dit moment is niet duidelijk wat de bestedingsdoelen van het Duurzaamheidsfonds zijn. De raad moet een overzicht hebben van waar geld aan besteed gaat worden.
  • Vanuit de controlerende functie voor de raad belangrijk is waar de middelen aan besteed worden en wat de beoogde effecten zijn.

 

 

 

D66 Oldenzaal

Mari Ailo-Zaia

Raadslid

 

 

 

Aldus getekend, 6 maart 2023

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

Petra Oude Engberink – Weideveld (fractievoorzitter WG Oldenzaal)

 

 

o

 

 

Hennie Maartens (fractievoorzitter CDA)

 

 

o

 

 

Edgar Visscher (fractievoorzitter VVD)

 

 

 

o

 

 

 

 

 

Harry Snijders (fractievoorzitter GL)

 

 

o

 

 

Leon Lulofs (fractievoorzitter PvdA)

 

 

o

 

 

 

 

 

Mari Ailo-Zaia (fractievoorzitter D66)

 

 

o

 

 

Rutger Bouwman (fractievoorzitter Solidair Oldenzaal)

 

 

Amendement overgenomen / niet overgenomen / aangehouden / teruggenomen

 

 

Gepubliceerd op 08-03-2023 - Laatst gewijzigd op 08-03-2023