Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende agendapunt 11 (Kosteloze herinneringsaanslag gemeentelijke belastingen)

in het besluit:

 

waar staat:

  1. In te stemmen met het voorafgaand aan het versturen van een aanmaning (met de bijbehorende kosten voor de inwoner/bedrijf) een “kosteloze” herinnering te versturen indien de aanslag gemeentelijke belastingen niet is betaald;
  2. De gederfde ADI (Aanmaning, Dwangbevel, Invordering)-inkomsten (€45.000 structureel) af te ramen ten laste van het begrotingsresultaat.

 

 

 

Toe te voegen:

 

  1. In de herinnering en indien mogelijk in de latere aanmaning aan te geven dat mogelijk beroep kan worden gedaan op schuldhulpverlening.

 

 

Overwegingen:

  • in het voorstel slechts wordt aangegeven dat voor iedereen die de betaling van gemeentelijke belastingen niet op tijd voldoet in eerste
    instantie een herinnering krijgt;
  • bij de noodzaak van het versturen van een herinnering en met name bij het versturen van een aanmaning de mogelijkheid aanwezig is dat de inwoner die de betaling verschuldigd is financiële moeilijkheden heeft;
  • het sturen van een herinnering de lasten voor de inwoner niet doet toenemen, maar mogelijke financiële moeilijkheden niet verlicht,
  • het sturen van een herinnering in plaats van een eerste aanmaning (met bijbehorende kosten) als een vriendelijk gebaar richting de inwoners is.

 

 

 

 

 

 

D66 Oldenzaal

Mari Ailo-Zaia

Raadslid

 

 

 

Aldus getekend, 6 maart 2023

 

 

 

 

 

 

o

 

 

 

 

 

Petra Oude Engberink – Weideveld (fractievoorzitter WG Oldenzaal)

 

 

o

 

 

Hennie Maartens (fractievoorzitter CDA)

 

 

o

 

 

Edgar Visscher (fractievoorzitter VVD)

 

 

 

o

 

 

 

 

 

Harry Snijders (fractievoorzitter GL)

 

 

o

 

 

Leon Lulofs (fractievoorzitter PvdA)

 

 

o

 

 

 

 

 

Mari Ailo-Zaia (fractievoorzitter D66)

 

 

o

 

 

Rutger Bouwman (fractievoorzitter Solidair Oldenzaal)

 

 

Amendement overgenomen / niet overgenomen / aangehouden / teruggenomen

 

 

 

 

Gepubliceerd op 08-03-2023 - Laatst gewijzigd op 08-03-2023