Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement van de fractie van D66 Oldenzaal behorende bij de programmabegroting 2022: voorstel tot het handhaven van het budget voor stadspromotie bij aanvullend/nieuw beleid op het niveau van 2021 en geen kortingen te laten plaatsvinden voor de jaren 2022-2023-2024.

De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering 8 november 2021 stelt voor bij de tekst:

in het besluit:

Toe te voegen:

  1. bij aanvullend/nieuw beleid in 2022 een budget op te nemen van € 000,= ten behoeve van stadspromotie en geen kortingen te laten plaatsvinden voor de jaren 2022 t/m 2024. (zie tabel op blz. 145)

Overwegingen:

  1. We zien dat met onze (financiële) inzet Oldenzaal Promotie nu zijn vruchten begint af te werpen (ofwel: ondernemers en stakeholders betrokken krijgen en houden);
  2. Als je daadwerkelijk resultaten wilt boeken voor je binnenstad en Oldenzaal als geheel heb je jaren geduld nodig;
  3. Wanneer we op dit vroege moment Oldenzaal Promotie korting op hun budget geven, wordt deze promotie-organisatie te kwetsbaar om hun doel te verwezenlijken;
  4. We moeten meer lange termijn denken en onze doelen niet uit het oog verliezen door de waan van de dag.

 

Aldus getekend 8 november 2021,

 

Gepubliceerd op 10-11-2021 - Laatst gewijzigd op 10-11-2021