Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement: teruggaaf duurzaamheidsleges

Tijdens de raadsvergadering van d.d. 20-12-2021

 

Voorzitter,

Voor ons ligt de legesverordening 2022. De verordening die bepaalt welke bedragen inwoners en ondernemers moeten betalen voor diensten van de gemeente.

De meeste bedragen hebben onze instemming.

Waar de fractie van D66 moeite mee heeft is de beperking van terug te geven bedragen voor uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen, beschreven in de artikelen 2.4.5.1 t/m 2.4.5.6 van de Leges 2022. Voorgesteld wordt bedragen van minder dan €75 niet terug te geven. Ons inziens is dit voorstel niet efficiënt en niet eerlijk. Laat ik dit uitleggen.

Het is niet efficiënt omdat het volgens het antwoord van het college met regelmaat voorkomt dat een bedrag van minder dan €75 wordt terugverwacht, maar (ook) bij uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelingen niet wordt teruggegeven. Dit betekent dat met name kleine duurzaamheidsprojecten voor mensen met een kleine beurs niet op de juiste manier worden ondersteund. De beperking van €75 is hier dus contraproductief.

Daarnaast is het niet eerlijk omdat volgens het voorstel elk bedrag groter dan €75 wèl wordt teruggegeven.

Ons amendement beoogt een omschrijving van de teruggaaf die recht doet aan het doel duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren, daarnaast besteedde uren voor ingetrokken projecten te bekostigen. Hiermee denken wij een voorstel te hebben wat eerlijk en efficiënt is.

========

Amendement van de fractie van D66 over Legesverordening 2022

De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 20 december 2021, stelt voor:

de tekst van artikel 2.5.8

“Minimum voor teruggaaf

Een bedrag minder dan €75,00 wordt niet teruggegeven.”

te wijzigen in:

“Minimum bedrag voor teruggaaf

Een bedrag betrekking hebbend op de artikelen 2.5.4.1 t/m 2.5.4.6 wordt teruggegeven wanneer de teruggaaf meer dan €10,00 bedraagt. Voor de andere artikelen wordt het berekende bedrag met aftrek van €75,00 teruggegeven.”

 

Overwegingen:

  • De teruggaaf voor uitgevoerde duurzaamheidsmaatregelen onze inwoners stimuleert deze maatregelen uit te voeren.
  • De teruggaaf wordt geëffectueerd na gereedkomen van de (duurzaamheids)maatregelen.
  • Het regelmatig voorkomt dat mensen een teruggaaf van minder van €75 zouden krijgen (formulering uit antwoord op gestelde vraag in het politiek forum).
  • Het van groot belang is dat duurzaamheidsmaatregelen worden uitgevoerd om het energieverbruik in onze gemeente te verlagen.

Daarnaast:

  • In de legesverordeningen met betrekking tot de afvalstoffenheffing (art 8.4) en de precariobelasting (art 9.4a) wordt bepaalt dat een bedrag van minder dan €10 niet wordt teruggegeven.
  • In de legesverordeningen met betrekking tot de rioolheffing (art 10.3) en de hondenbelasting (art 8.3) bij het genoemde maandbedrag geen minimum ontheffing (of teruggaaf) wordt genoemd.

Aldus getekend 20 december 2021

=====

 

Resultaat amendement: verworpen

Gepubliceerd op 23-12-2021 - Laatst gewijzigd op 24-12-2021