Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Amendement: Coffeeshopbeleid 2021 – Wie bepaalt of er een coffeeshop komt?

De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 20 september 2021, stelt vast de navolgende tekst te wijzigen dan wel toe te voegen aan het besluit:

In de tekst op pag. 5 onder het hoofd ‘Beleidsuitgangspunt’:
de tekst te wijzigen in:
‘In deze beleidsregel wordt door de raad een nulbeleid voor het exploiteren van coffeeshops vastgesteld.’

In de tekst op pag. 6 onder het hoofd ‘Handhaving’:
De tekst in de 2e alinea vanaf ‘Het nul beleid moet stringent …’ tot ‘… of een last onder dwangsom’ te laten vervallen.

In de tekst op pag. 7 onder het hoofd ‘Besluit’:
de tekst ‘De burgemeester besluit …’ te wijzigen in ‘De raad besluit …’.

In de tekst op pag. 7 in de laatste zin de tekst ‘Vastgesteld door de burgemeester …’ te wijzigen in: ‘Vastgesteld door de raad …’ en de datum van ‘29 juni 2021’ aan te passen aan de datum van de raadsvergadering.

 

Overwegingen:

De burgemeester komt de bevoegdheid toe handhavend op te treden ingeval van verstoring van de openbare orde, en volgens de opiumwet bij handelingen verricht met verdovende middelen buiten aangewezen gedoogde of toegestane plaatsen voor het verkopen daarvan en met beperking van hoeveelheden beschikbaar materiaal.
De bevoegdheid voor het al dan niet toestaan op een beperkt aantal plaatsen van verkoop van zaken van enige soort (mits binnen de wet) is aan de raad. De raad bepaalt de kaders van handelen binnen de wet, de burgemeester en het college zijn verantwoordelijk de openbare orde resp. voor uitvoering van de raadsbesluiten.
In 1997 is een Twents coffeeshopbeleid vastgesteld, wat in 2007 is geactualiseerd. Beide besluiten zijn door de raad genomen. Het feit dat het beleid na 15 jaar aan herijking toe is wordt niet besproken.

 

========

Resultaat:
Voor: D66
Tegen: WG, CDA, VVD, GL, PvdA

Gepubliceerd op 22-09-2021 - Laatst gewijzigd op 23-09-2021