Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

6 publicaties gevonden.

 • Motie: Subsidie inzetten voor aanschaf regenton

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende stimulering Regenton, behorende bij agendapunt 3: Programmabegroting 2022”. ------------------------------ De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 8 november 2021. Constaterende dat: 1. Oldenzaal zich profileert als Global Goal gemeente; 2. Er op dit moment acties lopen waarin…

  • Gepubliceerd op 9 november 2021
 • Motie: Sturen met beleidsindicatoren.

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Sturen met beleidsindicatoren” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022 De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 Constaterende dat: De rekenkamercommissie recent het concept rapport “Sturen met (beleids)…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Motie: Laadpalenplan voor auto’s en fietsen.

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Laadpalenplan voor auto’s en fietsen” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022 De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 Constaterende dat: Oldenzaal duurzaamheid op de agenda heeft staan,…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Motie Duurzaam en circulair bouwen.

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Duurzaam en circulair bouwen” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022 De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 Constaterende dat: Nederland voor een enorme opgave staat om meer…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Moties voorlopig ontwerp RES Twente 1.0

  Bij de bespreking in de raad van 19 april zijn door D66 3 amendementen en 5 moties ingediend. Hieronder zit u de 5 moties3 amendementen. Op een andere pagina zijn de 3 amendementen opgenomen. De motie over de landschappelijke kwaliteit is ingetrokken. De andere 4 moties zijn verworpen. Motie…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Motie: RES bijeenkomsten met inwoners

  In de raadsvergadering van 1 maart 2021 is door de fractie van D66 de volgende motie ingediend: Overwegende dat: 1. Nederland zich heeft gecommitteerd aan het akkoord van Parijs, 2. als gevolg daarvan de uitstoot van CO2 drastisch moet worden verminderd, 3. dit bereikt kan worden door…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2021