Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

5 publicaties gevonden.

 • Amendement: teruggaaf duurzaamheidsleges

  Tijdens de raadsvergadering van d.d. 20-12-2021   Voorzitter, Voor ons ligt de legesverordening 2022. De verordening die bepaalt welke bedragen inwoners en ondernemers moeten betalen voor diensten van de gemeente. De meeste bedragen hebben onze instemming. Waar de fractie van…

  • Gepubliceerd op 23 december 2021
 • Amendement: behoud financiële steun Oldenzaal Promotie

  Amendement van de fractie van D66 Oldenzaal behorende bij de programmabegroting 2022: voorstel tot het handhaven van het budget voor stadspromotie bij aanvullend/nieuw beleid op het niveau van 2021 en geen kortingen te laten plaatsvinden voor de jaren 2022-2023-2024. ------------------------------------------------------------------------------------- De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering 8…

  • Gepubliceerd op 9 november 2021
 • Amendement: Coffeeshopbeleid 2021 – Oldenzaal ziet het landelijk experiment om drugscriminaliteit te minderen over het hoofd.

  De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 20 september 2021, stelt voor de navolgende tekst toe te voegen aan het besluit: In het besluit: Toe te voegen: Na afloop van het experiment dat duidelijk moet maken of het mogelijk is om…

  • Gepubliceerd op 22 september 2021
 • Amendement: Coffeeshopbeleid 2021 – Wie bepaalt of er een coffeeshop komt?

  De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 20 september 2021, stelt vast de navolgende tekst te wijzigen dan wel toe te voegen aan het besluit: In de tekst op pag. 5 onder het hoofd ‘Beleidsuitgangspunt’: de tekst te wijzigen in: ‘In deze beleidsregel wordt door de raad…

  • Gepubliceerd op 22 september 2021
 • Amendementen voorlopig ontwerp RES Twente 1.0

  Bij de bespreking in de raad van 19 april zijn door D66 3 amendementen en 5 moties ingediend. Hieronder zit u de 3 amendementen. Op een andere pagina zijn de 5 moties opgenomen. De amendementen zijn ingetrokken. Amendement 1. (Rapporteer direct aan de stuurgroep RES, niet via college) Amendement…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021