Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

12 publicaties gevonden.

 • Amendement: teruggaaf duurzaamheidsleges

  Tijdens de raadsvergadering van d.d. 20-12-2021   Voorzitter, Voor ons ligt de legesverordening 2022. De verordening die bepaalt welke bedragen inwoners en ondernemers moeten betalen voor diensten van de gemeente. De meeste bedragen hebben onze instemming. Waar de fractie van…

  • Gepubliceerd op 23 december 2021
 • Beschouwing bij begroting 2022

  D66 Beschouwingen 2022 8 november 2021 Voorzitter, De afgelopen 4 jaar zijn als een rollercoaster voorbij gegaan. Wie had aan het begin van deze collegeperiode kunnen denken dat we met het coronavirus te maken zouden krijgen en hier tot de dag van vandaag wereldwijd maatregelen voor nodig zouden hebben…

  • Gepubliceerd op 9 november 2021
 • Amendement: Coffeeshopbeleid 2021 – Oldenzaal ziet het landelijk experiment om drugscriminaliteit te minderen over het hoofd.

  De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 20 september 2021, stelt voor de navolgende tekst toe te voegen aan het besluit: In het besluit: Toe te voegen: Na afloop van het experiment dat duidelijk moet maken of het mogelijk is om…

  • Gepubliceerd op 22 september 2021
 • Amendement: Coffeeshopbeleid 2021 – Wie bepaalt of er een coffeeshop komt?

  De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 20 september 2021, stelt vast de navolgende tekst te wijzigen dan wel toe te voegen aan het besluit: In de tekst op pag. 5 onder het hoofd ‘Beleidsuitgangspunt’: de tekst te wijzigen in: ‘In deze beleidsregel wordt door de raad…

  • Gepubliceerd op 22 september 2021
 • Motie: Sturen met beleidsindicatoren.

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Sturen met beleidsindicatoren” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022 De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 Constaterende dat: De rekenkamercommissie recent het concept rapport “Sturen met (beleids)…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Kadernota 2022: Toekomstige veranderingen komen sneller op ons af dan de planning toelaat.

  Waarde voorzitter, raads- en collegeleden en luisteraars, Een week geleden was ik in een diepe slaap. In dromenland kreeg ik van onze griffier een visiedocument voorhanden waarin stond hoe Oldenzaal als de Glimlach van Twente er over 10 jaar uitziet. Het eerste wat in deze droom opviel…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Amendementen voorlopig ontwerp RES Twente 1.0

  Bij de bespreking in de raad van 19 april zijn door D66 3 amendementen en 5 moties ingediend. Hieronder zit u de 3 amendementen. Op een andere pagina zijn de 5 moties opgenomen. De amendementen zijn ingetrokken. Amendement 1. (Rapporteer direct aan de stuurgroep RES, niet via college) Amendement…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Masterplan Sociaal Domein

  Tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2021 is gesproken over Masterplan Sociaal Domein. De reactie van D66 Oldenzaal treft u hieronder aan: Voorzitter, Het zal u ongetwijfeld niet verbazen dat D66 een grote glimlach kreeg bij het lezen van het Masterplan Sociaal Domein. Kreten als het geloof in ‘eigen…

  • Gepubliceerd op 22 maart 2021
 • Tussenevaluatie Corona

  Raadsvergadering 22 maart 2021 Voorzitter, Wat een gek jaar hebben wij achter de rug. De vergaande landelijke coronamaatregelen hadden en hebben nog steeds grote impact op het leven van al onze inwoners, van jong tot oud. De tussenevaluatie corona ligt voor ons. Vooraf willen wij onze…

  • Gepubliceerd op 22 maart 2021
 • Motie: RES bijeenkomsten met inwoners

  In de raadsvergadering van 1 maart 2021 is door de fractie van D66 de volgende motie ingediend: Overwegende dat: 1. Nederland zich heeft gecommitteerd aan het akkoord van Parijs, 2. als gevolg daarvan de uitstoot van CO2 drastisch moet worden verminderd, 3. dit bereikt kan worden door…

  • Gepubliceerd op 1 maart 2021