Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

3 publicaties gevonden.

 • Motie: Subsidie inzetten voor aanschaf regenton

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende stimulering Regenton, behorende bij agendapunt 3: Programmabegroting 2022”. ------------------------------ De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 8 november 2021. Constaterende dat: 1. Oldenzaal zich profileert als Global Goal gemeente; 2. Er op dit moment acties lopen waarin…

  • Gepubliceerd op 9 november 2021
 • Energievisie NO-Twente, versie Oldenzaal.

  Voorzitter, We zien voor ons de Energievisie NO-Twente, versie Oldenzaal. Een indrukwekkend document van ruim 50 pagina’s, incl. de bijlage. Het document omvat hetzelfde als de zojuist besproken RES, met als doel hoe we op een duurzame manier in NO-Twente grootschalig energie opwekken. Oldenzaal werkt op…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Moties voorlopig ontwerp RES Twente 1.0

  Bij de bespreking in de raad van 19 april zijn door D66 3 amendementen en 5 moties ingediend. Hieronder zit u de 5 moties3 amendementen. Op een andere pagina zijn de 3 amendementen opgenomen. De motie over de landschappelijke kwaliteit is ingetrokken. De andere 4 moties zijn verworpen. Motie…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021