Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

16 publicaties gevonden.

 • Motie inrichting noodfonds – 17 april 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 17 april 2023, Constaterende dat: - op 7 november 2022 een amendement ‘Instelling noodfonds’ is aangenomen, - in dit amendement “éénmalig 1 miljoen euro (wordt gereserveerd) (…) waarop onder – door de raad geformuleerde – voorwaarden Oldenzaalse huishoudens en…

  • Gepubliceerd op 17 april 2023
 • Motie woonwagenstandplaatsen 27 maart 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 27 maart 2023, Constaterende dat: • Er een behoefte is aan ongeveer 30 standplaatsen voor woonwagens in Oldenzaal. • Er slechts op 1 locatie 6 standplaatsen zijn gepland en er momenteel 10 standplaatsen aanwezig zijn. • Geen duidelijk…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Motie eigen bijdrage leerlingenvervoer 27 maart 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 27 maart 2023, Constaterende dat: - in de beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldenzaal 2023 voor het drempelbedrag van €596.11 een inkomensgrens van €27.900 wordt voorgesteld - in dezelfde beleidsregels voor de draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage getallen voor het belastbaar inkomen…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Motie vergoedingen leerlingenvervoer 27 maart 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 27 maart 2023, Constaterende dat: - in de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldenzaal 2030 in artikelen 10.3, 11.2 en 13.2.a wordt aangegeven dat de kilometervergoeding voor de fiets gelijk is aan [de laatst bekende fietskilometervergoeding genoemd in de Reisregeling Binnenland,…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Warmtevisie ontbreekt in Meerjarenuitvoeringsplan

  d.d. 28 november 2022   Motie MJUP 2023-2026 – warmtevisie De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 28 november 2022, Constaterende dat: -  in de MJUP 2023-2026 onder het hoofdstuk Warmtevisie geen noodzaak is geconstateerd om…

  • Gepubliceerd op 7 december 2022
 • Motie Participatie in Meerjaren uitvoeringsplan (MJUP)

  d.d. 28 november 2022 Motie D66: MJUP 2023-2026 - participatie De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 28 november 2022, Constaterende dat: - in het MJUP 2023-2026 onder het hoofdstuk Participatie aangegeven staat dat in de programmeerzijde van dit MJUP nog geen…

  • Gepubliceerd op 7 december 2022
 • Motie: Subsidie inzetten voor aanschaf regenton

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende stimulering Regenton, behorende bij agendapunt 3: Programmabegroting 2022”. ------------------------------ De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 8 november 2021. Constaterende dat: 1. Oldenzaal zich profileert als Global Goal gemeente; 2. Er op dit moment acties lopen waarin…

  • Gepubliceerd op 9 november 2021
 • Motie: Sturen met beleidsindicatoren.

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Sturen met beleidsindicatoren” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022 De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 Constaterende dat: De rekenkamercommissie recent het concept rapport “Sturen met (beleids)…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Motie: Laadpalenplan voor auto’s en fietsen.

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Laadpalenplan voor auto’s en fietsen” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022 De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 Constaterende dat: Oldenzaal duurzaamheid op de agenda heeft staan,…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Motie Duurzaam en circulair bouwen.

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Duurzaam en circulair bouwen” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022 De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 Constaterende dat: Nederland voor een enorme opgave staat om meer…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021