Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

17 publicaties gevonden.

 • Motie ‘Bestemming dividend Twence’ – 10 juli 2023

  In een motie wordt opgeroepen het dividend van Twence, waar Oldenzaal aandeelhouder is, toe te kennen aan de voorziening afvalstoffenheffing. Hierdoor hebben de inwoners de komende jaren profijt van het positief resultaat van dit aandeelhouderschap.

  • Gepubliceerd op 10 juli 2023
 • Motie inrichting noodfonds – 17 april 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 17 april 2023, Constaterende dat: - op 7 november 2022 een amendement ‘Instelling noodfonds’ is aangenomen, - in dit amendement “éénmalig 1 miljoen euro (wordt gereserveerd) (…) waarop onder – door de raad geformuleerde – voorwaarden Oldenzaalse huishoudens en…

  • Gepubliceerd op 17 april 2023
 • Motie woonwagenstandplaatsen 27 maart 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 27 maart 2023, Constaterende dat: • Er een behoefte is aan ongeveer 30 standplaatsen voor woonwagens in Oldenzaal. • Er slechts op 1 locatie 6 standplaatsen zijn gepland en er momenteel 10 standplaatsen aanwezig zijn. • Geen duidelijk…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Motie eigen bijdrage leerlingenvervoer 27 maart 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 27 maart 2023, Constaterende dat: - in de beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldenzaal 2023 voor het drempelbedrag van €596.11 een inkomensgrens van €27.900 wordt voorgesteld - in dezelfde beleidsregels voor de draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage getallen voor het belastbaar inkomen…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Motie vergoedingen leerlingenvervoer 27 maart 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 27 maart 2023, Constaterende dat: - in de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldenzaal 2030 in artikelen 10.3, 11.2 en 13.2.a wordt aangegeven dat de kilometervergoeding voor de fiets gelijk is aan [de laatst bekende fietskilometervergoeding genoemd in de Reisregeling Binnenland,…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Warmtevisie ontbreekt in Meerjarenuitvoeringsplan

  d.d. 28 november 2022   Motie MJUP 2023-2026 – warmtevisie De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 28 november 2022, Constaterende dat: -  in de MJUP 2023-2026 onder het hoofdstuk Warmtevisie geen noodzaak is geconstateerd om…

  • Gepubliceerd op 7 december 2022
 • Motie Participatie in Meerjaren uitvoeringsplan (MJUP)

  d.d. 28 november 2022 Motie D66: MJUP 2023-2026 - participatie De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 28 november 2022, Constaterende dat: - in het MJUP 2023-2026 onder het hoofdstuk Participatie aangegeven staat dat in de programmeerzijde van dit MJUP nog geen…

  • Gepubliceerd op 7 december 2022
 • Motie: Subsidie inzetten voor aanschaf regenton

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende stimulering Regenton, behorende bij agendapunt 3: Programmabegroting 2022”. ------------------------------ De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 8 november 2021. Constaterende dat: 1. Oldenzaal zich profileert als Global Goal gemeente; 2. Er op dit moment acties lopen waarin…

  • Gepubliceerd op 9 november 2021
 • Motie: Sturen met beleidsindicatoren.

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Sturen met beleidsindicatoren” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022 De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 Constaterende dat: De rekenkamercommissie recent het concept rapport “Sturen met (beleids)…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Motie: Laadpalenplan voor auto’s en fietsen.

  Motie van de fractie van D66 Oldenzaal: “Laadpalenplan voor auto’s en fietsen” behorende bij agendapunt 6 Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2022 De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 28 juni 2021 Constaterende dat: Oldenzaal duurzaamheid op de agenda heeft staan,…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021