Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

5 publicaties gevonden.

 • Algemene beschouwingen 2023

  Voorzitter, Deze algemene beschouwingen zijn anders dan anders. De begroting 2023 is beleidsarm en borduurt voort op de Kadernota 2023. Eigenlijk kunnen we stellen dat de behandeling van deze begroting niet lang hoeft te duren. Helaas is de realiteit voor onze inwoners veel weerbarstiger dan verzamelde cijfers op papier. …

  • Gepubliceerd op 7 november 2022
 • Raadsprogramma 2022-2026

  Voorzitter, Vandaag is het een mooi en bijzonder moment. Voor ons ligt voor het eerst in de Oldenzaalse geschiedenis een door alle partijen gedragen raadsprogramma. Alle 7 partijen hebben inbreng kunnen leveren aan de totstandkoming. Wij willen onze collega-raadsleden, de betrokken ambtenaren en griffie danken voor hun inzet, flexibiliteit en geduld tijdens…

  • Gepubliceerd op 7 november 2022
 • Participatie en wijkuitvoeringsplan De Thij (WUP).

  Voorzitter, In het afgelopen jaar is door enkele ingenieurs- en adviesbureau’s onderzoek gedaan naar duurzame mogelijkheden voor de warmtevoorziening in de Oldenzaalse wijk De Thij. Bij dit onderzoek is ook een Bewoners Advies Groep (BAG) betrokken geweest. Uit de inbreng op het forum door een vertegenwoordiger van deze BewonersAdviesGroep begrepen we dat deze groep…

  • Gepubliceerd op 31 oktober 2022
 • Kadernota 2023: “Samen bereiken wij meer!”

  Voorzitter, Voor u staat een tevreden D66-raadslid. Op dit moment zijn wij als raad bezig met het opstellen van een raadsprogramma. Een raadsprogramma dat het beste met de Oldenzaalse inwoners voor heeft. Wij hebben met ons allen ja gezegd tegen dit experiment en daarmee slaan wij de handen ineen.…

  • Gepubliceerd op 4 juli 2022
 • Inbreng duidingsdebat GR2022 – 18 maart 2022

  Op 18 maart 2022 werd in de raadszaal een duidingsdebat gehouden op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag zoals op dat moment bekend. Lijsttrekker Mari Ailo-Zaia gaf de volgende inbreng: Voorzitter, Op de eerste plaats willen wij onze inwoners van harte bedanken voor…

  • Gepubliceerd op 19 maart 2022