Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

24 publicaties gevonden.

 • Inbreng raad 10 juli 2023 – Kadernota

  In de inbreng worden ideeën van D66 ingebracht voor het beleid voor 2024. D66 maakt zich grote zorgen over onbekende grote uitgaven die noodzakelijk zullen zijn, maar niet in de kadernota zijn opgenomen. Diverse maatregelen worden voorgesteld om onze inwoners een beter en socialer Oldenzaal te geven.

  • Gepubliceerd op 10 juli 2023
 • Inbreng raad 10 juli 2023 – Voorjaarsnota 2023

  De voorjaarsnota laat mogelijke vorderingen op beleidsgebied niet zien. Door het ontbreken van de financiën (winst of verlies) uit 2022 in deze nota is niet bekend hoe de gemeente ervoor staat. D66 vindt dit een reden de voorjaarsnota niet goed te keuren.

  • Gepubliceerd op 10 juli 2023
 • Inbreng raad 26 juni Jaarstukken 2022

  Naar aanleiding van de Jaarstukken 2022 stelt D66 de vraag of geld moet worden gereserveerd voor sanering van vervuilde grond in eigendom. Daarnaast wordt gevraagd waarom het MaaS project zo snel is stopgezet.

  • Gepubliceerd op 26 juni 2023
 • Inbreng raad 26 juni Bestemmingsplan Oldenzaal Centraal – Parallelstraat e.o.

  In de ogen van D66 wordt er onvoldoende gebouwd voor betaalbare prijzen en is er onvoldoende variatie in woningtypen. Meer aandacht aan gemengde en sociale woningbouw is in onze ogen gewenst.

  • Gepubliceerd op 26 juni 2023
 • Inbreng raad 26 juni Bestemmingsplan Steenstraat 44

  In het mooie plan voor de uitbreiding van Steenstraat 44 wordt onvoldoende rekening gehouden met de zonneschijn op aangrenzende woonhuizen.

  • Gepubliceerd op 26 juni 2023
 • Inbreng raad noodfonds – 17 april 2023

  Voorzitter, Op 21 maart vond ik als forumlid voor D66 Oldenzaal in de openbare besluiten van het college burgemeester en wethouders als punt 5 de Inrichting noodfonds. Het noodfonds is ingesteld op basis van een amendement bij de programmabegroting voor 2023 als een initiatief van de PvdA en het CDA samen met…

  • Gepubliceerd op 17 april 2023
 • Inbreng woonwagenbeleid 27 maart 2023

  Voorzitter, Zoals in het raadsvoorstel is beschreven heeft Oldenzaal ter bescherming van de woonwagencultuur een inspanningsverplichting om te zorgen voor adequate huisvesting voor woonwagenbewoners en hun kinderen en kleinkinderen. Het raadsvoorstel is hiervoor is een goede start. Geïnventariseerd is wat de behoefte is binnen de ‘woonwagen’bevolking in Oldenzaal en wat er besproken…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Inbreng D66 bij de verordening leerlingenvervoer 27 maart 2023

  Voorzitter, D66 is tevreden met de voorgelegde verordening leerlingenvervoer Oldenzaal 2023. De beschreven wijzigingen waarbij de zelfredzaamheid en eigen kracht van leerlingen wordt gestimuleerd is niet alleen in lijn met de transformatie binnen het sociaal domein, maar één van de speerpunten van D66. We zijn daar dus heel gelukkig mee. …

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Algemene beschouwingen 2023

  Voorzitter, Deze algemene beschouwingen zijn anders dan anders. De begroting 2023 is beleidsarm en borduurt voort op de Kadernota 2023. Eigenlijk kunnen we stellen dat de behandeling van deze begroting niet lang hoeft te duren. Helaas is de realiteit voor onze inwoners veel weerbarstiger dan verzamelde cijfers op papier. …

  • Gepubliceerd op 7 november 2022
 • Raadsprogramma 2022-2026

  Voorzitter, Vandaag is het een mooi en bijzonder moment. Voor ons ligt voor het eerst in de Oldenzaalse geschiedenis een door alle partijen gedragen raadsprogramma. Alle 7 partijen hebben inbreng kunnen leveren aan de totstandkoming. Wij willen onze collega-raadsleden, de betrokken ambtenaren en griffie danken voor hun inzet, flexibiliteit en geduld tijdens…

  • Gepubliceerd op 7 november 2022