Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

16 publicaties gevonden.

 • Algemene beschouwingen 2023

  Voorzitter, Deze algemene beschouwingen zijn anders dan anders. De begroting 2023 is beleidsarm en borduurt voort op de Kadernota 2023. Eigenlijk kunnen we stellen dat de behandeling van deze begroting niet lang hoeft te duren. Helaas is de realiteit voor onze inwoners veel weerbarstiger dan verzamelde cijfers op papier. …

  • Gepubliceerd op 7 november 2022
 • Raadsprogramma 2022-2026

  Voorzitter, Vandaag is het een mooi en bijzonder moment. Voor ons ligt voor het eerst in de Oldenzaalse geschiedenis een door alle partijen gedragen raadsprogramma. Alle 7 partijen hebben inbreng kunnen leveren aan de totstandkoming. Wij willen onze collega-raadsleden, de betrokken ambtenaren en griffie danken voor hun inzet, flexibiliteit en geduld tijdens…

  • Gepubliceerd op 7 november 2022
 • Participatie en wijkuitvoeringsplan De Thij (WUP).

  Voorzitter, In het afgelopen jaar is door enkele ingenieurs- en adviesbureau’s onderzoek gedaan naar duurzame mogelijkheden voor de warmtevoorziening in de Oldenzaalse wijk De Thij. Bij dit onderzoek is ook een Bewoners Advies Groep (BAG) betrokken geweest. Uit de inbreng op het forum door een vertegenwoordiger van deze BewonersAdviesGroep begrepen we dat deze groep…

  • Gepubliceerd op 31 oktober 2022
 • Kadernota 2023: “Samen bereiken wij meer!”

  Voorzitter, Voor u staat een tevreden D66-raadslid. Op dit moment zijn wij als raad bezig met het opstellen van een raadsprogramma. Een raadsprogramma dat het beste met de Oldenzaalse inwoners voor heeft. Wij hebben met ons allen ja gezegd tegen dit experiment en daarmee slaan wij de handen ineen.…

  • Gepubliceerd op 4 juli 2022
 • Inbreng duidingsdebat GR2022 – 18 maart 2022

  Op 18 maart 2022 werd in de raadszaal een duidingsdebat gehouden op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag zoals op dat moment bekend. Lijsttrekker Mari Ailo-Zaia gaf de volgende inbreng: Voorzitter, Op de eerste plaats willen wij onze inwoners van harte bedanken voor…

  • Gepubliceerd op 19 maart 2022
 • Beschouwing bij begroting 2022

  D66 Beschouwingen 2022 8 november 2021 Voorzitter, De afgelopen 4 jaar zijn als een rollercoaster voorbij gegaan. Wie had aan het begin van deze collegeperiode kunnen denken dat we met het coronavirus te maken zouden krijgen en hier tot de dag van vandaag wereldwijd maatregelen voor nodig zouden hebben…

  • Gepubliceerd op 9 november 2021
 • Kadernota 2022: Toekomstige veranderingen komen sneller op ons af dan de planning toelaat.

  Waarde voorzitter, raads- en collegeleden en luisteraars, Een week geleden was ik in een diepe slaap. In dromenland kreeg ik van onze griffier een visiedocument voorhanden waarin stond hoe Oldenzaal als de Glimlach van Twente er over 10 jaar uitziet. Het eerste wat in deze droom opviel…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Energievisie NO-Twente, versie Oldenzaal.

  Voorzitter, We zien voor ons de Energievisie NO-Twente, versie Oldenzaal. Een indrukwekkend document van ruim 50 pagina’s, incl. de bijlage. Het document omvat hetzelfde als de zojuist besproken RES, met als doel hoe we op een duurzame manier in NO-Twente grootschalig energie opwekken. Oldenzaal werkt op…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Voorlopig ontwerp van de RES Twente 1.0

  Voorzitter, Voor ons ligt het voorlopig ontwerp van de Regionale Energie Strategie Twente 1.0. Wij onderschrijven de doelstelling van de RES volledig. Het is belangrijk op duurzame manier energie ter beschikking te krijgen en te houden. Dit met zicht op betaalbaarheid en natuurbehoud. We gaan omwille…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Mobiliteitsbeleidsplan 2021 – 2025

  In de raadsvergadering van 19 april 2021 werd het Mobiliteitsbeleidsplan 2021 - 2025 besproken en vastgesteld. D66 heeft hiervoor de volgende inbreng gegeven: Voorzitter, Voor ons ligt een nieuw Mobiliteitsbeleidsplan, dit keer met een planhorizon tot 2025. Zoals D66 ook in het Politiek Forum van 12 april…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021