Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

10 publicaties gevonden.

 • Kadernota 2022: Toekomstige veranderingen komen sneller op ons af dan de planning toelaat.

  Waarde voorzitter, raads- en collegeleden en luisteraars, Een week geleden was ik in een diepe slaap. In dromenland kreeg ik van onze griffier een visiedocument voorhanden waarin stond hoe Oldenzaal als de Glimlach van Twente er over 10 jaar uitziet. Het eerste wat in deze droom opviel…

  • Gepubliceerd op 28 juni 2021
 • Energievisie NO-Twente, versie Oldenzaal.

  Voorzitter, We zien voor ons de Energievisie NO-Twente, versie Oldenzaal. Een indrukwekkend document van ruim 50 pagina’s, incl. de bijlage. Het document omvat hetzelfde als de zojuist besproken RES, met als doel hoe we op een duurzame manier in NO-Twente grootschalig energie opwekken. Oldenzaal werkt op…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Voorlopig ontwerp van de RES Twente 1.0

  Voorzitter, Voor ons ligt het voorlopig ontwerp van de Regionale Energie Strategie Twente 1.0. Wij onderschrijven de doelstelling van de RES volledig. Het is belangrijk op duurzame manier energie ter beschikking te krijgen en te houden. Dit met zicht op betaalbaarheid en natuurbehoud. We gaan omwille…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Mobiliteitsbeleidsplan 2021 – 2025

  In de raadsvergadering van 19 april 2021 werd het Mobiliteitsbeleidsplan 2021 - 2025 besproken en vastgesteld. D66 heeft hiervoor de volgende inbreng gegeven: Voorzitter, Voor ons ligt een nieuw Mobiliteitsbeleidsplan, dit keer met een planhorizon tot 2025. Zoals D66 ook in het Politiek Forum van 12 april…

  • Gepubliceerd op 19 april 2021
 • Masterplan Sociaal Domein

  Tijdens de raadsvergadering van 22 maart 2021 is gesproken over Masterplan Sociaal Domein. De reactie van D66 Oldenzaal treft u hieronder aan: Voorzitter, Het zal u ongetwijfeld niet verbazen dat D66 een grote glimlach kreeg bij het lezen van het Masterplan Sociaal Domein. Kreten als het geloof in ‘eigen…

  • Gepubliceerd op 22 maart 2021
 • Tussenevaluatie Corona

  Raadsvergadering 22 maart 2021 Voorzitter, Wat een gek jaar hebben wij achter de rug. De vergaande landelijke coronamaatregelen hadden en hebben nog steeds grote impact op het leven van al onze inwoners, van jong tot oud. De tussenevaluatie corona ligt voor ons. Vooraf willen wij onze…

  • Gepubliceerd op 22 maart 2021
 • Integraal Huisvestingsplan

  Raadsvergadering 22 maart 2021. Voorzitter, Zie hier, het Integraal Huisvestigingplan ligt eindelijk voor ons! Hier is D66 erg blij om. Het IHP is immers bedoeld om helderheid en transparantie te scheppen richting alle partners. Wij zien het IHP als een startdocument die nog uitwerking behoeft. We hopen dat de…

  • Gepubliceerd op 22 maart 2021
 • APV 2020

  Voorzitter, De APV regelt hoe inwoners en bezoekers zich in Oldenzaal dienen te gedragen en hoe de overheid met burgers omgaat. Het doel van de APV is een acceptabele samenleving te creëren. Hierdoor wordt enerzijds de vrijheid van burgers beperkt, anderzijds wordt aangegeven hoe de overheid kan handelen als regels worden overschreden.…

  • Gepubliceerd op 14 december 2020
 • Decembernota 2020

  Voorzitter, Ondanks de positief ogende cijfers van de decembernota voor 2020 en 2021, ziet het er negatief uit voor Oldenzaal. Als je de plussen en minnen tegen elkaar opweegt, staan wij vanwege de decembernota 162.000 euro in de min in 2024. Het is maar hoe je cijfers gepresenteerd krijgt. En laten we…

  • Gepubliceerd op 14 december 2020
 • Algemene beschouwingen 2021

  Voorzitter, 21 miljoen! U hoort het goed, 21 miljoen. Maar liefst 21 miljoen heeft dit college in deze collegeperiode aan totale reserves uitgegeven. Hadden wij begin 2018 nog ruim 56 miljoen, eind 2020 is dit naar 35 miljoen gedaald. En het gaat er zeker niet beter op worden. In het coalitie-programma stonden…

  • Gepubliceerd op 9 november 2020