Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

7 publicaties gevonden.

 • Inbreng raad 10 juli 2023 – Armoedebeleid

  Binnen de mogelijkheden van de gemeente lijkt het armoedebeleid goedd opgezet. D66 beveelt aan goed te kijken naar de toegankelijkheid van hulp, met name door de website (naast fysieke mogelijkheden) te bekijken.

  • Gepubliceerd op 10 juli 2023
 • Inbreng raad noodfonds – 17 april 2023

  Voorzitter, Op 21 maart vond ik als forumlid voor D66 Oldenzaal in de openbare besluiten van het college burgemeester en wethouders als punt 5 de Inrichting noodfonds. Het noodfonds is ingesteld op basis van een amendement bij de programmabegroting voor 2023 als een initiatief van de PvdA en het CDA samen met…

  • Gepubliceerd op 17 april 2023
 • Motie inrichting noodfonds – 17 april 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 17 april 2023, Constaterende dat: - op 7 november 2022 een amendement ‘Instelling noodfonds’ is aangenomen, - in dit amendement “éénmalig 1 miljoen euro (wordt gereserveerd) (…) waarop onder – door de raad geformuleerde – voorwaarden Oldenzaalse huishoudens en…

  • Gepubliceerd op 17 april 2023
 • Motie eigen bijdrage leerlingenvervoer 27 maart 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 27 maart 2023, Constaterende dat: - in de beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldenzaal 2023 voor het drempelbedrag van €596.11 een inkomensgrens van €27.900 wordt voorgesteld - in dezelfde beleidsregels voor de draagkrachtafhankelijke eigen bijdrage getallen voor het belastbaar inkomen…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Motie vergoedingen leerlingenvervoer 27 maart 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 27 maart 2023, Constaterende dat: - in de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Oldenzaal 2030 in artikelen 10.3, 11.2 en 13.2.a wordt aangegeven dat de kilometervergoeding voor de fiets gelijk is aan [de laatst bekende fietskilometervergoeding genoemd in de Reisregeling Binnenland,…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Inbreng D66 bij de verordening leerlingenvervoer 27 maart 2023

  Voorzitter, D66 is tevreden met de voorgelegde verordening leerlingenvervoer Oldenzaal 2023. De beschreven wijzigingen waarbij de zelfredzaamheid en eigen kracht van leerlingen wordt gestimuleerd is niet alleen in lijn met de transformatie binnen het sociaal domein, maar één van de speerpunten van D66. We zijn daar dus heel gelukkig mee. …

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Opvang statushouders en asielzoekers in Oldenzaal.

  Geacht college, Al geruime tijd worden in Ter Apel mensen die vluchten voor heftige omstandigheden in het land waar ze wonen opgevangen onder omstandigheden die ten minste ‘onvoldoende’ moeten worden genoemd. Om deze reden heeft het kabinet sinds het najaar van 2021 alle gemeenten in den lande opgeroepen al dan niet tijdelijke…

  • Gepubliceerd op 16 juli 2022