Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

5 publicaties gevonden.

 • Motie woonwagenstandplaatsen 27 maart 2023

  De raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 27 maart 2023, Constaterende dat: • Er een behoefte is aan ongeveer 30 standplaatsen voor woonwagens in Oldenzaal. • Er slechts op 1 locatie 6 standplaatsen zijn gepland en er momenteel 10 standplaatsen aanwezig zijn. • Geen duidelijk…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Amendement woonwagenlocaties 27 maart 2023

  De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 27 maart 2023 Constaterende dat: 1. In het voorgestelde woonwagenbeleid een overzicht wordt gegeven van de actuele situatie 2. In het beleidsstuk geen beleid voor de toekomst van de komende 10-20 jaar wordt gegeven Overwegende dat: …

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Inbreng woonwagenbeleid 27 maart 2023

  Voorzitter, Zoals in het raadsvoorstel is beschreven heeft Oldenzaal ter bescherming van de woonwagencultuur een inspanningsverplichting om te zorgen voor adequate huisvesting voor woonwagenbewoners en hun kinderen en kleinkinderen. Het raadsvoorstel is hiervoor is een goede start. Geïnventariseerd is wat de behoefte is binnen de ‘woonwagen’bevolking in Oldenzaal en wat er besproken…

  • Gepubliceerd op 27 maart 2023
 • Haalbaarheidsonderzoek TCC Locatie Lyceumstraat

  Voorzitter, In het afgelopen jaar is door enkele ingenieurs- en adviesbureau’s onderzoek gedaan naar duurzame mogelijkheden voor de warmtevoorziening in de Oldenzaalse wijk De Thij. Bij dit onderzoek is ook een Bewoners Advies Groep (BAG) betrokken geweest. Uit de inbreng op het forum door een vertegenwoordiger van deze BewonersAdviesGroep begrepen we dat deze groep…

  • Gepubliceerd op 31 oktober 2022
 • Kadernota 2023: “Samen bereiken wij meer!”

  Voorzitter, Voor u staat een tevreden D66-raadslid. Op dit moment zijn wij als raad bezig met het opstellen van een raadsprogramma. Een raadsprogramma dat het beste met de Oldenzaalse inwoners voor heeft. Wij hebben met ons allen ja gezegd tegen dit experiment en daarmee slaan wij de handen ineen.…

  • Gepubliceerd op 4 juli 2022