Steun ons en help Nederland vooruit

Mari Ailo-Zaia

Fractievoorzitter

Oldenzaal

Ik ben Mari Ailo-Zaia, geboren in Syrië in 1983, en heb vanaf mijn achtste levensjaar vrijwel altijd in het prachtige Twente gewoond. Na het VWO studeerde ik Bestuurskunde aan de Universiteit Twente (Master European Studies). Hierna werkte ik bij de gemeenten Enschede (Trainee Bedrijfsvoering) en Hengelo (Beleidsmedewerker Strategie), gevolgd door Hogeschool Utrecht (Beleidsmedewerker Studentzaken). Momenteel ben ik Manager bij Tandartspraktijk In Extenso Enschede. Ik ben dankbaar dat tussentijds mijn wederhelft mijn pad kruiste en wij ouders zijn geworden van twee prachtige kinderen.

Inmiddels ben ik ruim 7 jaar lid van D66. Zo heb ik een steentje bijgedragen aan de organisatie van de ‘Conciërge van het Jaar Verkiezing’ in Utrecht. Daarna heb ik mij beschikbaar gesteld voor de Permanente Programma Commissie (PPC) van D66 Overijssel. Naast mijn secretarisrol van de PPC was ik ook eindverantwoordelijke voor de thema’s Bestuurlijke Vernieuwing en Europa.

Waarom D66?
Ik kies voor een constructieve partij die met een open houding kijkt naar wie iemand is en wat hij/zij te bieden heeft aan onze samenleving. Ik kies voor een progressieve partij die durft nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik kies voor een partij waar wederzijds respect de norm is. Ik kies voor een partij die zich baseert op gelijkwaardigheid en inwoners beloont die daar hard voor werken. Ik kies een partij die waarde hecht aan onze mooie democratie.

Waarom politiek actief?
Van jongs af aan kreeg ik veel energie als ik iets deed wat een positieve bijdrage leverde aan een bepaalde groep mensen. In mijn studietijd had ik enkele verslagen geweid aan de rechten van minderheden in verschillende landen. Ook hield ik mij bezig met het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen. Verder zat ik een tijdje in een lobbygroep om de stem van Christenen in het Midden-Oosten te laten gelden.

Vanwege mijn studieachtergrond is ook mijn interesse voor de politiek verder toegenomen. De redenaties van verschillende politieke partijen vond ik buitengewoon fascinerend. Het politiek bestel heeft immers veel invloed op het doen en laten van burgers.

Trots, Aandacht en Samen
Oldenzaal is een stad om trots op te zijn. Het is een stad met een bruisend verenigingsleven en een grote sociale verbondenheid. Ik ben ook iemand die denkt vanuit verbindingen. Alleen ga je snel, maar samen kom je verder.

Via beginspraak willen we inwoners vanaf het begin bij projecten betrekken, en zo al in een vroeg stadium aandacht geven aan hun ideeën en zorgen. En via wijkraden en politieke fora op locatie (in plaats van in het gemeentehuis) willen we de politiek dichter bij de inwoners brengen. Ook vinden we het belangrijk om goede verbindingen te hebben met andere partijen, bestuurders en regiogemeenten.

Trots, Aandacht en Samen. Drie woorden die ik vanaf het begin van mijn lijsttrekkerschap heb benoemd, en die in mijn ogen de essentie vormen voor de aanpak van D66 voor de komende jaren. Het is mijn D66-TAS die ik met volle overtuiging met mij meedraag.

Ik streef ernaar een bijdrage te leveren aan de Oldenzaalse samenleving waar iedereen dezelfde behandeling en kansen krijgt, waar iedereen elkaar in zijn waarde laat en respecteert en waar men buiten de gebaande paden durft te kijken.

Durf de uitdaging aan te gaan en stem op 21 maart op D66 Oldenzaal.

Mari Ailo-Zaia

 

Meer van Mari Ailo-Zaia