Steun ons en help Nederland vooruit

Maarten van der Waal

Forumlid

Mijn naam is Maarten van der Waal. Ik ben geboren in Vlaardingen en voor de studie
Chemische Technologie naar Twente gekomen om (af) te studeren aan de toenmalige TH
Twente.

Na deze studie heb ik op verschillende plaatsen in Nederland gewoond en gewerkt, maar
Twente bleef mijn favoriete woonplek. In 1999 ben ik naar Oldenzaal verhuisd waar ik nu woon.
U zou mij bij de beoefening van mijn hobby’s tegen kunnen komen op de fiets, op het (meestal
Friese) water in een zeilboot of op de dansvloer. Bij dit laatste is balfolk mijn favoriete dansvorm
geworden.

Ik heb mij aangemeld als kandidaat gemeenteraadslid voor de gemeente Oldenzaal. Ik wil in de
raadsfractie van D66 helpen Oldenzaal de mooie stad te laten zijn die het is en helpen dit te
verbeteren.

Verbeterpunten zijn onder andere de afhandeling van het verkeer, het groene aanzicht van de
stad en het juiste tempo van ontwikkeling van bedrijventerreinen voor zover die nodig zijn.
Inspraak van medebewoners en waar mogelijk zelfredzaamheid van een ieder zijn voor mij
belangrijk. Bestrijding van afhankelijkheid vraagt veel aandacht. Dit laatste kan wellicht worden
bereikt door juiste begeleiding van mensen die onafhankelijk kunnen en willen worden. Om
mensen zelfredzaam te laten zijn is hun (zelf)ontwikkeling nodig door scholing – voor beroep en
brede vorming.

Als voormalig (klein) ondernemer weet ik dat regelgeving niet in de weg moet staan, maar ten
doel heeft de samenleving te ordenen. Regelgeving moet hierom voortdurend worden
beoordeeld op zinvolheid en mogelijke overbodigheid. Minder regels is het uitgangspunt, samen
regelen ook. Bewustzijn van anderen, veiligheid en toekomst is een betere leidraad dan regels
kunnen zijn.

Ik hoop met u in Oldenzaal een goede leefomgeving te behouden en te ontwikkelen.

Meer van Maarten van der Waal