Steun ons en help Nederland vooruit

Maarten van der Waal

Fractievoorzitter

Mijn naam is Maarten van der Waal. Ik ben geboren in Vlaardingen (1950) en voor de studie Chemische Technologie naar Twente gekomen om (af) te studeren aan de toenmalige TH Twente.

Na deze studie heb ik op verschillende plaatsen in Nederland gewoond en gewerkt, maar Twente bleef mijn favoriete woonplek. In 1999 ben ik naar Oldenzaal verhuisd waar ik nu met plezier woon.
U zou mij bij de beoefening van mijn hobby’s tegen kunnen komen op de fiets, op het (meestal Friese) water in een zeilboot of op de dansvloer. Bij dit laatste is balfolk mijn favoriete dansvorm geworden, ook om over te brengen op anderen.

Ik heb mij aangemeld als kandidaat gemeenteraadslid voor de gemeente Oldenzaal. Ik wil in de raadsfractie van D66 helpen Oldenzaal de mooie stad te laten zijn die het is en helpen dit te verbeteren.

Verbeterpunten zijn onder andere de afhandeling van het verkeer, het groene aanzicht van de stad en het juiste tempo en richting van ontwikkeling van bedrijventerreinen voor zover die nodig zijn.
Bij dit alles mag een leidraad zijn een duurzaam gedrag en duurzame ontwikkeling. Verandering van het klimaat vraagt niet alleen het opvangen van de gevolgen, maar vooral het tegengaan van de oorzaken.
Inspraak van medebewoners en waar mogelijk zelfredzaamheid van een ieder zijn voor mij belangrijk.
Bestrijding van afhankelijkheid vraagt veel aandacht. Dit laatste kan worden bereikt door juiste begeleiding van mensen die onafhankelijk kunnen en willen worden. Om mensen zelfredzaam te laten zijn is hun (zelf)ontwikkeling nodig door scholing – voor beroep en brede vorming.

Als voormalig (klein) ondernemer weet ik dat regelgeving niet in de weg moet staan, maar ten doel heeft de samenleving te ordenen. Regelgeving moet hierom voortdurend worden beoordeeld op zinvolheid en mogelijke overbodigheid. Minder regels is het uitgangspunt, samen regelen ook. Bewustzijn van anderen, veiligheid en toekomst is een betere leidraad dan regels kunnen zijn.

Ik hoop met u in Oldenzaal een goede leefomgeving te behouden en te ontwikkelen.

Op 27 maart 2023 heb ik Mari Ailo-Zaia mogen opvolgen als fractievoorzitter. In die functie hoop ik naast de onderwerpen die ik als forumlid mocht behandelen ook de sociale insteek van Mari goed te kunnen overnemen. Ik hoop hiermee Oldenzaal socialer te maken dan het al is en vooral armoede te helpen bestrijden. Dit vanuit het credo: We laten niemand vallen, we doen allemaal mee.

Meer van Maarten van der Waal