Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 oktober 2018

Bezint eer ge begint: reactie D66 op 3e BURAP

Tijdens de behandeling van de derde bestuursrapportage van de gemeente Oldenzaal op d.d. 29 oktober 2018, heeft D66 Oldenzaal heeft D66 Oldenzaal als volgt gereageerd. D66 trekt twee belangrijke conclusies. Op de eerste plaats moet de algemene reserve van Oldenzaal gewaarborgd blijven. We weten niet wat er de komende jaren op ons pad komt en…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 september 2018

Villa Rozenhof: twijfel is signaal voor nee-stem.

Inbreng: raadsvergadering 24-09-2018 Voorzitter, Wij moeten u bekennen dat wij het moeilijk vinden om een oordeel te vellen over het bestemmingsplan Prins Bernardstraat 2, ook wel bekend als Villa Rozenhof. Het is een lang en ingewikkeld dossier geworden en daarom willen wij niet alle punten benoemen, anders sta ik…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 19 juli 2018

Reactie D66 op kaderbrief

Tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2018 is de kaderbrief besproken. In de kaderbrief worden kaders en uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van de eerstvolgende programmabegroting. Normaliter is de inhoud van de kaderbrief bekend bij raadsleden en wordt nieuw beleid achterwege gelaten. Tot nu. De nieuwe coalitie wil doorpakken en  wijkt af van reeds opgestelde regels…

Bekijk nieuwsbericht

Omgevingsdienst Twente: (niet) handig?

Tijdens de auditcommissie van 9 juli jl. heeft de raad de mogelijkheid gehad om wensen of bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. de voorliggende begroting 2019 van Omgevingsdienst Twente (ODT). D66 Oldenzaal had tijdens de voorafgaande raadsvergadering van 28 juni jl. bedenkingen bij het financiële plaatje van andere gemeenschappelijke regelingen. Ook voor ODT heeft D66 haar…

Bekijk nieuwsbericht

Amendement D66, GL en PvdA: Jaarstukken 2017

Amendement jaarstukken 2017, bestemming rekeningresultaat.   De Raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 28 juni 2018,   Constaterende dat: De raad al jaren de stelregel heeft dat nieuw beleid integraal wordt afgewogen bij de begroting.…

Bekijk nieuwsbericht

Reactie D66 Oldenzaal op Tweede BURAP

Voorzitter, Deze Tweede BURAP 2018 bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten de financiële bijstellingen in verband met beleidsontwikkelingen en actualiseringen aanvaard beleid. Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik door in te gaan op onderwerpen waar wij nog vraagtekens bij hebben staan. Voor wat betreft…

Bekijk nieuwsbericht

Vijf gemeenschappelijke regelingen: zegen of vloek voor Oldenzaal?

Tijdens de raadsvergadering van 28 jl. is de raad gevraagd om het al dan niet kenbaar te maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de begrotingen van de vijf gemeenschappelijke regelingen. D66 Oldenzaal is kritisch op de werkwijze van de vijf gemeenschappelijke regelingen. Het kostenplaatje stijgt elk jaar voor alle deelnemende gemeentes. Wanneer bereiken…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 mei 2018 maandag 23 april 2018 dinsdag 3 april 2018

Installatie raadslid Mari Ailo-Zaia

Op donderdag 29 maart 2018 vond de installatie van de raadsleden plaats. Mari Ailo-Zaia nam namens D66-Oldenzaal voor het eerst zitting als raadslid. Ze kijkt ernaar uit om samen met de andere 22 gekozen raadsleden Oldenzaal goed bestuurbaar te houden. De inhoud van ons verkiezingsprogramma wordt haar uitgangspunt in de komende raadsperiode.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 maart 2018

Afscheid raadslid Steven van Alfen

Op dinsdag 27 maart 2018 vond het afscheid van de raadsleden plaats. Onze D66 -raadslid Steven van Alfen nam ook afscheid in de raad. Hij blijft echter betrokken en wil zich actief blijven inzetten voor onze mooie Boeskoolstad. Steven is een ware redder in nood. Hij durfde het aan om…

Bekijk nieuwsbericht