Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

75 jaar bevrijding in Oldenzaal

Voor Steven van Alfen, forumlid in Oldenzaal,  kan vrijheid niet losstaan van gemeenschap:   Op 2 april 1945 werd Oldenzaal bevrijd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Op het laatst, zelfs op de dag dat Oldenzaal bevrijd werd, vielen er nog doden: Jonge mensen die vlak voor de poorten van de…

Bekijk nieuwsbericht

Coronacrisis

De coronasituatie heeft grote impact op ons allemaal. Hoe gaan de Oldenzaalse gemeenteraadsleden hiermee om? Hierbij de bijdrage van Mari Ailo-Zaia. (Verschenen in de Glimlach van Twente van dinsdag 21 april 2020)  

Bekijk nieuwsbericht

Extra geld Nutsschool

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is het voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de vervangende neiuwbouw Nutsschool aan de orde gekomen. Het is vanzelfsprekend dat een onderwijspartij als D66 instemt om meer geld vrij te maken voor de Nutsschool. Ook willen wij dat er snel wordt…

Bekijk nieuwsbericht

Stand van zaken voor Oldenzaal aangaande coronacrisis

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is het voorstel tot het kennis nemen van de stand van zaken aangaande de coronacrisis besproken. In dit voorstel is de raad nader geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van: Landelijke maatregelen en regionale organisatie - de noodverordening; …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 29 november 2019

Visie beheer openbare ruimte

Tijdens de raadsvergadering van 25-11-2019 Voorstel tot het vaststellen van de Visie beheer openbare ruimte Oldenzaal 2020-2024   Voorzitter,   In de Visie Openbare Ruimte wordt door het college aangegeven dat de Ruimte "schoon, heel en veilig" moet zijn…

Bekijk nieuwsbericht

Begrotingsbehandeling 2020

Algemene beschouwingen 2020, 11-11-2019 Geboekte resultaten begrotingsbehandeling: Naar aanleiding van een vernietigend inspectierapport over de Jeugdzorg gaat het kabinet ingrijpen  Vóór de kerst willen ze voor de 42 jeugdzorgregio’s in beeld krijgen of het tarief wel toereikend is en wat ze kunnen doen…

Bekijk nieuwsbericht

Motie D66 Oldenzaal: Lobbyist

Motie van de fractie van D66 Oldenzaal betreffende lobby voor subsidies. De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 11 november 2019 Constaterende dat: Een lobbyist is een belangenbehartiger die zich richt op het verkrijgen van subsidies, vergunningen, licenties, registraties en posities…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 9 oktober 2019

D66 omarmt de Participatieroute van de gemeente Oldenzaal!

Voorzitter, Het zal niemand gek in de oren klinken wanneer D66 zegt een sterke voorstander te zijn van inwonersparticipatie. Wij willen maar al te graag dat de overheid de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt en de ruimte geeft. Wij willen onze inwoners niet het gevoel geven dat ze iets moeten…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 26 september 2019

Het gewenste afvalbeheer volgens D66 Oldenzaal

Voorzitter,   D66 kan zich met vrijwel alle fracties in de raad verenigen met de doelstelling een zo klein mogelijke hoeveelheid niet herbruikbaar afval te hebben en dit met Diftar proberen te halen. Met goede medewerking van de inwoners is het mogelijk rond 50 kg per…

Bekijk nieuwsbericht

Amendement: Verpakkingsafval / omgekeerd inzamelen.

De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in de vergadering van 23 september 2019 stelt voor de tekst In het besluit waar staat: 2. Per 1 januari 2023 over te gaan op omgekeerd inzamelen, waarbij het restafval niet meer huis-aan-huis wordt ingezameld, doch uitsluitend via ondergrondse verzamelcontainers; daarbij extra aandacht…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 juli 2019

Motie D66 Oldenzaal: Gelijke kansen in het onderwijs.

Motie van de fractie van D66 over het verbeteren van gelijke kansen in het onderwijs. De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 8 juli 2019. Constaterende dat: Uit gegevens van de Onderwijsinspectie en nieuwsberichtgevingen blijkt dat verschillen tussen kansen in het…

Bekijk nieuwsbericht