Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Reactie D66 op kaderbrief

Tijdens de raadsvergadering van 16 juli 2018 is de kaderbrief besproken. In de kaderbrief worden kaders en uitgangspunten vastgesteld voor het opstellen van de eerstvolgende programmabegroting. Normaliter is de inhoud van de kaderbrief bekend bij raadsleden en wordt nieuw beleid achterwege gelaten. Tot nu. De nieuwe coalitie wil doorpakken en  wijkt af van reeds opgestelde regels…

Bekijk nieuwsbericht

Omgevingsdienst Twente: (niet) handig?

Tijdens de auditcommissie van 9 juli jl. heeft de raad de mogelijkheid gehad om wensen of bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. de voorliggende begroting 2019 van Omgevingsdienst Twente (ODT). D66 Oldenzaal had tijdens de voorafgaande raadsvergadering van 28 juni jl. bedenkingen bij het financiële plaatje van andere gemeenschappelijke regelingen. Ook voor ODT heeft D66 haar…

Bekijk nieuwsbericht

Amendement D66, GL en PvdA: Jaarstukken 2017

Amendement jaarstukken 2017, bestemming rekeningresultaat.   De Raad van de Gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 28 juni 2018,   Constaterende dat: De raad al jaren de stelregel heeft dat nieuw beleid integraal wordt afgewogen bij de begroting.…

Bekijk nieuwsbericht

Reactie D66 Oldenzaal op Tweede BURAP

Voorzitter, Deze Tweede BURAP 2018 bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten de financiële bijstellingen in verband met beleidsontwikkelingen en actualiseringen aanvaard beleid. Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik door in te gaan op onderwerpen waar wij nog vraagtekens bij hebben staan. Voor wat betreft…

Bekijk nieuwsbericht

Vijf gemeenschappelijke regelingen: zegen of vloek voor Oldenzaal?

Tijdens de raadsvergadering van 28 jl. is de raad gevraagd om het al dan niet kenbaar te maken van wensen en bedenkingen ten aanzien van de begrotingen van de vijf gemeenschappelijke regelingen. D66 Oldenzaal is kritisch op de werkwijze van de vijf gemeenschappelijke regelingen. Het kostenplaatje stijgt elk jaar voor alle deelnemende gemeentes. Wanneer bereiken…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 24 mei 2018 maandag 23 april 2018 dinsdag 3 april 2018

Installatie raadslid Mari Ailo-Zaia

Op donderdag 29 maart 2018 vond de installatie van de raadsleden plaats. Mari Ailo-Zaia nam namens D66-Oldenzaal voor het eerst zitting als raadslid. Ze kijkt ernaar uit om samen met de andere 22 gekozen raadsleden Oldenzaal goed bestuurbaar te houden. De inhoud van ons verkiezingsprogramma wordt haar uitgangspunt in de komende raadsperiode.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 27 maart 2018

Afscheid raadslid Steven van Alfen

Op dinsdag 27 maart 2018 vond het afscheid van de raadsleden plaats. Onze D66 -raadslid Steven van Alfen nam ook afscheid in de raad. Hij blijft echter betrokken en wil zich actief blijven inzetten voor onze mooie Boeskoolstad. Steven is een ware redder in nood. Hij durfde het aan om…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 13 maart 2018

D66 Q&A Café

Ben je er nog niet uit wat je gaat stemmen 21 maart? Dan is het D66 Q&A Café iets voor jou! Stel al jouw vragen aan de lijstrekker en kandidaten van D66 Oldenzaal en maak zo een goed afgewogen keuze voor de komende verkiezingen. Woensdag 14 maart ben je van harte welkom…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 10 maart 2018

Doelen D66 Oldenzaal 2018-2022

D66 ziet het als haar taak om Oldenzaal de ‘Glimlach van Twente’ te laten zijn én vooral te laten blijven. De veranderende wereld om ons heen brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Een flexibele aanpak is daarom noodzakelijk. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de huizenmarkt. Ook het mondiger worden van de inwoners is…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 18 februari 2018

Mari Ailo-Zaia in RTVOost

Lijsttrekker Mari Ailo-Zaia stond vrijdag 16 februari RTVOost te woord tijdens de Verkiezingskaravaan: “Ik zet mij in voor de mooiste glimlach van Twente!” Waar D66 voor kiest is duidelijk: Goed onderwijs, Goede zorg en Goed wonen. Want samen met u krijgt D66 het voor elkaar! Kijk het hele fragment terug via de volgende link:…

Bekijk nieuwsbericht

D66 in gesprek met Oldenzaal

In heel het land gingen in meer dan 100 gemeentes meer dan 1.500 D66-vrijwilligers de straat op om met mensen in gesprek te gaan. Uiteraard ook in Oldenzaal. Lijsttrekker Mari Ailo-Zaia was erbij. “Het is erg belangrijk dat politici niet alleen maar zenden, maar ook input ophalen. Daarom gaat D66 de straat op om…

Bekijk nieuwsbericht