Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 januari 2021
Schriftelijke vragen D66: (1) Studieachterstand kwetsbare kinderen en (2) Huiselijk Geweld

Schriftelijke vragen D66: (1) Studieachterstand kwetsbare kinderen en (2) Huiselijk Geweld

De coronamaatregelen in het afgelopen jaar hebben alle ten doel gehad de gezondheidszorg in de hand te houden. Veelal juiste en terechte maatregelen die soms snel en met gebrek aan kennis moesten worden genomen. De maatregelen hebben echter ook negatieve gevolgen. Wij maken ons zorgen over kinderen die nu niet of te weinig naar school…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 november 2020
Algemene beschouwingen 2021 Onze richtingwijzers

Algemene beschouwingen 2021

Maandag 9 november was het weer zover: de begrotingsbehandeling 2021 van de gemeente Oldenzaal. Laten we beginnen met het goede nieuws! D66 Oldenzaal heeft een motie ingediend inzake stageplekken voor studenten. We riepen het college op om samen met de opleidingsinstituten te bekijken of er mogelijkheden zijn om binnen de gemeentelijke…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 augustus 2020 donderdag 2 juli 2020

Motie Geldloket

Motie van de fractie van D66 over de claim op de algemene reserve geldloket   De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 29 juni 2020 Constaterende dat: Vroeg signalering (preventief werken) effectief blijkt in het sociaal domein …

Bekijk nieuwsbericht

Beschouwing Kadernota 2021

D66 heeft in haar beschouwing van Kadernota 2021 d.d. 29 juni 2020 de volgende kaders aan het college meegegeven: Wij willen ten behoeve van onze inkomsten het college oproepen druk te blijven uitoefenen op het rijk door compensatie te vragen voor het tekort in het sociaal domein. Vanuit D66 Oldenzaal…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 18 juni 2020

Gemeenschappelijke regelingen en het kostenplaatje.

In de raadsvergadering van 25 mei 2020 is een raadsvoorstel- en besluit met betrekking tot de gemeenschappelijke regelingen aan bod gekomen. Het voorstel bestond uit 294 pagina's aan bijlages. De gemeenschappelijke regelingen zijn een grote kostenpost voor onze gemeente. Daar komt bij dat ze jaarlijks toenemen. Zo bleek dat Oldenzaal voor 2019 een bedrag van…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 juni 2020

Straathoekwerk: Jongeren tijdig helpen op het juiste pad te blijven.

Tijdens de raadsvergadering van 25 mei 2020 is de pilot Straathoekwerk besproken. De straathoekwerkers helpen jongeren op een positieve manier vorm en inhoud te geven, interveniëren en ondersteunen jongeren vanuit deze insteek. De straathoekwerker versterkt daarbij de onderlinge betrokkenheid tussen inwoners (jong en oud) en zet in op het behouden en vergroten van de sociale…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 mei 2020 maandag 25 mei 2020

Agenda raadsvergadering 25 mei 2020

Beste geïnteresseerde, Vanavond staat er weer een raadsvergadering gepland in StadOldenzaal. D66 gaat mondelinge vragen stellen over de voortgang van de Regionale Strategie (RES) en inbreng van inwoners. Wij willen dat zowel raad als inwoners voldoende bij dit proces worden betrokken, omdat het invloed heeft op hoe wij duurzaam willen…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 mei 2020

75 jaar bevrijding in Oldenzaal

Voor Steven van Alfen, forumlid in Oldenzaal,  kan vrijheid niet losstaan van gemeenschap:   Op 2 april 1945 werd Oldenzaal bevrijd. Dat ging niet zonder slag of stoot. Op het laatst, zelfs op de dag dat Oldenzaal bevrijd werd, vielen er nog doden: Jonge mensen die vlak voor de poorten van de…

Bekijk nieuwsbericht

Coronacrisis

De coronasituatie heeft grote impact op ons allemaal. Hoe gaan de Oldenzaalse gemeenteraadsleden hiermee om? Hierbij de bijdrage van Mari Ailo-Zaia. (Verschenen in de Glimlach van Twente van dinsdag 21 april 2020)  

Bekijk nieuwsbericht

Extra geld Nutsschool

In de raadsvergadering van 20 april 2020 is het voorstel tot het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet voor de vervangende neiuwbouw Nutsschool aan de orde gekomen. Het is vanzelfsprekend dat een onderwijspartij als D66 instemt om meer geld vrij te maken voor de Nutsschool. Ook willen wij dat er snel wordt…

Bekijk nieuwsbericht