Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 september 2021

Coffeeshopbeleid 2021: Is deze toekomstproof?

Voorzitter, Graag willen wij 2 amendementen indienen voor het voorliggend voorstel Coffeeshopbeleid 2021. Het eerste amendement houdt rekening met een landelijk lopend experiment die voor dit besluitstuk essentieel van aard is. De resultaten van het experiment zijn ook voor Oldenzaal van belang. Het experiment heeft inmiddels 10 telers de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 30 juni 2021 dinsdag 29 juni 2021 maandag 28 juni 2021 donderdag 11 maart 2021

Functie Jeugdforumlid overbodig.

  Tijdens de raadsvergadering van 1 maart 2021 is het initiatiefvoorstel van de VVD voor een derde jeugdforumlid behandeld. Het initiatiefvoorstel heeft het, ondanks dat het een sympathiek voorstel was, niet gehaald. D66 heeft dit initiatiefvoorstel ook afgewezen. De reden leest u hieronder: Voorzitter, Het voorstel…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 maart 2021 woensdag 20 januari 2021
Schriftelijke vragen D66: (1) Studieachterstand kwetsbare kinderen en (2) Huiselijk Geweld

Schriftelijke vragen D66: (1) Studieachterstand kwetsbare kinderen en (2) Huiselijk Geweld

De coronamaatregelen in het afgelopen jaar hebben alle ten doel gehad de gezondheidszorg in de hand te houden. Veelal juiste en terechte maatregelen die soms snel en met gebrek aan kennis moesten worden genomen. De maatregelen hebben echter ook negatieve gevolgen. Wij maken ons zorgen over kinderen die nu niet of te weinig naar school…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 10 november 2020
Algemene beschouwingen 2021 Onze richtingwijzers

Algemene beschouwingen 2021

Maandag 9 november was het weer zover: de begrotingsbehandeling 2021 van de gemeente Oldenzaal. Laten we beginnen met het goede nieuws! D66 Oldenzaal heeft een motie ingediend inzake stageplekken voor studenten. We riepen het college op om samen met de opleidingsinstituten te bekijken of er mogelijkheden zijn om binnen de gemeentelijke…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 21 augustus 2020 donderdag 2 juli 2020

Motie Geldloket

Motie van de fractie van D66 over de claim op de algemene reserve geldloket   De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 29 juni 2020 Constaterende dat: Vroeg signalering (preventief werken) effectief blijkt in het sociaal domein …

Bekijk nieuwsbericht