Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 april 2023

Raadsvergadering van 17 april 2023 in 180 woorden

In de raadsvergadering van 17 april 2023 is op verzoek van D66 uitgebreid gediscussieerd over het noodfonds wat op 7 november met volle instemming van D66 is aangenomen. Er is geld gereserveerd voor inwoners en verenigingen die het erg moeilijk krijgen door hoge inflatie en sterk gestegen kosten voor energie. De raad moet vaststellen hoe…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 april 2023 dinsdag 28 maart 2023

Raadsvergadering 27 maart 2023 in 180 woorden

D66 heeft geprobeerd de vergoedingen en inhoudingen voor het leerlingenvervoer correct en vriendelijk voor de inwoners van Oldenzaal te maken. De verordening verwijst naar een algemene rijksregeling die gebruik van de fiets en de auto gelijk behandelt. In de beleidsregels die de werkelijke bedragen aangeven wordt hier ook naar verwezen, maar desondanks wordt toch de…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 8 maart 2023 woensdag 7 december 2022

Vondersweijde moet open blijven!

d.d. 28 november 2022 Voorzitter, Een gele kaart van de provincie, een technische installatie die op instorten staat, een zwembad wat mogelijk gesloten moet worden, een slechter vooruitzicht is nauwelijks denkbaar. Voor ons ligt een raadsvoorstel om akkoord te gaan met een verhoging van het eerder…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 november 2022

Algemene beschouwingen 2023

d.d. 07-11-2022 Voorzitter, Deze algemene beschouwingen zijn anders dan anders. De begroting 2023 is beleidsarm en borduurt voort op de Kadernota 2023. Eigenlijk kunnen we stellen dat de behandeling van deze begroting niet lang hoeft te duren. Helaas is de realiteit voor onze inwoners veel weerbarstiger dan verzamelde cijfers…

Bekijk nieuwsbericht

Raadsprogramma 2022-2026

d.d. 07-11-2022 Voorzitter, Vandaag is het een mooi en bijzonder moment. Voor ons ligt voor het eerst in de Oldernzaalse geschiedenis een door alle partijen gedragen raadsprogramma. Alle 7 partijen hebben inbreng kunnen leveren aan de totstandkoming. Wij willen onze collega-raadsleden, de betrokken ambtenaren en griffie danken voor hun…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 oktober 2022

Haalbaarheidsonderzoek TCC Locatie Lyceumstraat

d.d. 31-10-2022 Voorzitter,   Voorop gesteld doet het ons goed dat het IHP weer functioneert. Het voorliggend rapport is voor ons reden om akkoord te gaan. Desalniettemin zijn er nog open eindjes die financieel grote gevolgen kunnen hebben. Denk aan het verschil tussen nieuwbouw en verbouw…

Bekijk nieuwsbericht

Participatie en wijkuitvoeringsplan De Thij (WUP).

Voorzitter, In het afgelopen jaar is door enkele ingenieurs- en adviesbureau’s onderzoek gedaan naar duurzame mogelijkheden voor de warmtevoorziening in de Oldenzaalse wijk De Thij. Bij dit onderzoek is ook een Bewoners Advies Groep (BAG) betrokken geweest. Uit de inbreng op het forum door een vertegenwoordiger van deze BewonersAdviesGroep begrepen we dat deze groep…

Bekijk nieuwsbericht