Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 december 2022

Vondersweijde moet open blijven!

d.d. 28 november 2022 Voorzitter, Een gele kaart van de provincie, een technische installatie die op instorten staat, een zwembad wat mogelijk gesloten moet worden, een slechter vooruitzicht is nauwelijks denkbaar. Voor ons ligt een raadsvoorstel om akkoord te gaan met een verhoging van het eerder…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 7 november 2022

Algemene beschouwingen 2023

d.d. 07-11-2022 Voorzitter, Deze algemene beschouwingen zijn anders dan anders. De begroting 2023 is beleidsarm en borduurt voort op de Kadernota 2023. Eigenlijk kunnen we stellen dat de behandeling van deze begroting niet lang hoeft te duren. Helaas is de realiteit voor onze inwoners veel weerbarstiger dan verzamelde cijfers…

Bekijk nieuwsbericht

Raadsprogramma 2022-2026

d.d. 07-11-2022 Voorzitter, Vandaag is het een mooi en bijzonder moment. Voor ons ligt voor het eerst in de Oldernzaalse geschiedenis een door alle partijen gedragen raadsprogramma. Alle 7 partijen hebben inbreng kunnen leveren aan de totstandkoming. Wij willen onze collega-raadsleden, de betrokken ambtenaren en griffie danken voor hun…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 oktober 2022

Haalbaarheidsonderzoek TCC Locatie Lyceumstraat

d.d. 31-10-2022 Voorzitter,   Voorop gesteld doet het ons goed dat het IHP weer functioneert. Het voorliggend rapport is voor ons reden om akkoord te gaan. Desalniettemin zijn er nog open eindjes die financieel grote gevolgen kunnen hebben. Denk aan het verschil tussen nieuwbouw en verbouw…

Bekijk nieuwsbericht

Participatie en wijkuitvoeringsplan De Thij (WUP).

Voorzitter, In het afgelopen jaar is door enkele ingenieurs- en adviesbureau’s onderzoek gedaan naar duurzame mogelijkheden voor de warmtevoorziening in de Oldenzaalse wijk De Thij. Bij dit onderzoek is ook een Bewoners Advies Groep (BAG) betrokken geweest. Uit de inbreng op het forum door een vertegenwoordiger van deze BewonersAdviesGroep begrepen we dat deze groep…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 16 juli 2022

Opvang statushouders en asielzoekers in Oldenzaal.

D66 heeft vernomen dat in samenwerking met de gemeenten in Noord-Oost Twente in Losser in een voormalige school 40 asielzoekers en/of statushouders voor een periode van 3 maanden worden opgevangen. Hiermee wordt de inhumane situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel deels verholpen. In de inbreng voor de kadernota voor 2023 heeft…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 juli 2022 donderdag 17 maart 2022 maandag 3 januari 2022

Aftrap verkiezingscampagne GR2022: digitale discussiebijeenkomst

D66 organiseert 66 dagen vòòr de gemeenteraadsverkiezingen een digitale discussiebijeenkomst De stellingen en spelregels staan onderaan. Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Als voorbereiding hiervoor worden in normale tijden discussie- en verkiezingsbijeenkomsten gehouden. Door de Covid-omstandigheden kan dit nu voorlopig alleen online plaatsvinden. …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 23 december 2021

Onderdak voor asielzoekers

Mondelinge vragen voor het vragenuur d.d. 20-12-2021   Voorzitter, Het land heeft op dit moment te maken met grote uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van  gezondheid, het klimaat, gebonden stikstof, de grote instroom van asielzoekers, etc. We willen het in deze vragenbrief hebben…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 6 december 2021

Kieslijst D66 Oldenzaal voor GR2022 bekend

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022 Kieslijst D66 Oldenzaal bekend. De kieslijst voor D66 Oldenzaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is bekend. Nadat kandidaten zich hebben kunnen aanmelden heeft de Lijst Advies Commissie van D66 Noord-Oost Twente een voordracht voor de lijstvolgorde gemaakt. Hierna konden de Oldenzaalse leden hun…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 november 2021

Begrotingsbehandeling 2022

8 november 2021   Voorzitter, De afgelopen 4 jaar zijn als een rollercoaster voorbij gegaan. Wie had aan het begin van deze collegeperiode kunnen denken dat we met het coronavirus te maken zouden krijgen en hier tot de dag van vandaag wereldwijd maatregelen voor nodig zouden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 22 september 2021