Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 februari 2012

Opinie: Democratische censuur of hoe dit land de weg kwijt is

Bijna twee weken geleden was er ineens veel ophef over de komst van sjeik Haitham al-Haddad naar Nederland. Een man die al vele extreme en verwerpelijke uitlatingen heeft gedaan. Dat mensen het niet met Al-Haddad eens zijn kan ik volledig begrijpen. De denkwijze van deze man en de daar uit voortkomende uitlatingen zijn middeleeuws en verwerpelijk. Iedereen heeft echter de vrijheid om te zeggen wat hij wil. Het is niet aan politici om te bepalen wat iemand wel of niet mag zeggen, dat is in een democratische rechtstaat enkel en alleen aan de rechter.

Meerderheid Tweede Kamer weet niet wat vrijheid is

Tot mijn grote verbazing bleek een meerderheid van de Tweede Kamer te vinden dat Al-Haddad niet het land in zou mogen. Maar liefst vijf partijen, VVD, PVV, CDA, ChristenUnie en SGP, blijken volkomen lak te hebben aan de democratische rechtstaat. Een bijzonder kwalijke en vooral zorgwekkende ontwikkeling.

Je kunt het niet met iemand eens zijn, maar dat mag nooit een reden zijn om iemand het spreken te verbieden. Al-Haddad was geen directe bedreiging voor de veiligheid in ons land en had ook nog nooit een misdaad begaan in Nederland. De enige reden die deze partijen dus konden hebben om hem buiten de deur te houden, was dus zijn mening. Wat blijft er nog over van onze democratie als we mensen gaan buitensluiten om hun mening?

Een glijdende schaal

Het is uitermate zorgwekkend dat een meerderheid van de Nederlandse politiek mensen wil buiten sluiten vanwege hun mening. Nu gaat het nog om iemand met extreme standpunten, maar wie is de volgende? Willen partijen als de VVD en het CDA straks mensen gaan weigeren enkel en alleen omdat ze het niet met ze eens zijn?

Binnen vrijheid van meningsuiting bestaan geen grijstinten. Er is vrijheid, of er is geen vrijheid. Een beperkte vrijheid is geen vrijheid. De politiek hoort zich nooit te bemoeien met wat wel of niet gezegd mag worden. Dit is enkel en alleen aan de rechterlijke macht. Deze scheiding van de machten is de basis van onze rechtstaat. Een basis die nu ondergraven wordt door ‘mainstream’ politieke partijen als VVD en CDA.

De VVD moet zich schamen

Met name de VVD moet zich diep schamen. Deze partij zegt voor de vrijheid op te komen, maar blijkt nu dus, opnieuw, vooral de vrijheid te willen beperken. Opnieuw blijkt dat het liberalisme binnen de VVD al lange tijd overleden is. De VVD weet zichzelf telkens weer te ontmaskeren als enkel uiterst conservatief.

Het is ook verwerpelijk dat Opstelten daadwerkelijk serieus heeft onderzocht of hij Al-Haddad de toegang tot het land kon ontzeggen. Zeker van een minister mag je verwachten dat deze de rechtstaat wil verdedigen. Opstelten voelde die behoefte blijkbaar niet zo en moest tot zijn spijt onderkennen dat de rechtstaat nu nog net iets sterker is dan de politieke wil.

Lang leve Europa

De Nederlandse politiek heeft er alles aan gedaan om onze vrijheden te beperken. Gelukkig zijn er ook nog Europese regels. Volgens Europese regels kan een EU-burger alleen de toegang worden geweigerd als hij een actueel, werkelijk en ernstig gevaar vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving. Het moge duidelijk zijn dat dit niet het geval was.

Iedereen kan, en mag dankzij de vrijheid van meningsuiting, zeggen wat hij of zij wil over Europa, maar het belang van Europa is in dit geval wel heel erg duidelijk. Zonder Europa was Nederland nu een land geweest zonder vrijheid van meningsuiting. Zoals al eerder gezegd zijn er op dit punt immers geen grijstinten. Je bent vrij, of niet. Laten we ons gelukkig prijzen met het feit dat Europa waakt over onze democratie, nu een meerderheid van de Nederlandse politiek bereid is om de democratie bij het grof vuil te zetten.

Yuri Ankoné
Fractievoorzitter D66 Oldenzaal