Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 juli 2023

Raadsvergadering van 10 juli 2023 in 180 woorden

De vergadering van 10 juli had maar 3 onderwerpen. Besproken werden de Voorjaarsnota (inhoud: hoe gaat het dit jaar en hoe kan het beter?), de Kadernota (inhoud: wat willen we het volgend jaar en hebben we daar voldoende geld voor?) en het Armoedebeleid.

– In de Voorjaarsnota kon nog niet worden aangegeven hoe het tot nu toe gaat. Dat kan pas in september. D66 begrijpt waarom. D66 heeft daarom gevraagd de voorjaarsnota in september te bespreken. Dit wilde de raad niet. D66 heeft dus tegengestemd.

– Bij de Kadernota hadden veel partijen mooie ideeën. Maar er lag een grote steen op de maag van dit stuk: er moeten ‘veel wegen’ volledig (!) worden vervangen, waarvoor de komende jaren heel veel geld nodig is. Hoeveel geld kon het college nog niet zeggen. Ook andere grote bedragen bleven onbekend. Hierom heeft D66 tegen gestemd. Risico is goed, te groot risico is gevaarlijk.

– Het armoedebeleid lijkt goed te zijn opgezet. We hebben hier dan ook enthousiast mee ingestemd.

D66 blijft kritisch meedenken om Oldenzaal nog beter te maken!

Thema

Een socialer Oldenzaal

D66 stelt de mens centraal en staat voor een zorgstelsel dat uitgaat van de kwaliteit van leven van mensen en het meedoen aan de samenleving: “Wie ben je, wat kun je en wat is voor jou belangrijk?’. Wij streven naar gelijke kansen door te kijken wat mensen wél kunnen en hierop voort te bouwen. Iedere inwoner heeft wensen, behoeften en eventuele beperkingen.

Iedereen is vrij, wij laten niemand vallen.

Lees meer