Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 juni 2023

Raadsvergadering van 26 juni 2023 in 180 woorden

In de (lange!) raadsvergadering van 26 juni ging veel over woningbouw in Oldenzaal. D66 vindt en vond alle plannen er mooi uitzien, maar had toch serieuze bezwaren.

– Bij het gebouw aan de Steenstraat-Nieuwstraat wordt een verdieping boven het bestaande gebouw gezet, waardoor de buren aan de noordkant in de winter te weinig zon krijgen. D66 heeft gevraagd de bouw aan te passen zodat er voldoende zon komt. De rest van de raad ging hier niet in mee.

– Het plan voor het oude industrieterrein achter het station lijkt heel mooi. Toch heeft D66 te grote bezwaren. Er wordt niet de nadruk gelegd op goed en goedkoop bouwen, er wordt geen ruimte voor een klein wijkje voor woonwagens gereserveerd en inwoners mogen niet in eigen beheer bouwen. Een mooi plan, maar wij hebben andere wensen voor deze nieuwe wijk. Wij hebben dan ook tegen gestemd.

– Een plan wat wel wat doet aan het tekort aan huizen – plaatsing voor een aantal jaren van flexwoningen – werd wel enthousiast door D66 en de rest van de raad ontvangen.

– De jaarstukken over 2022 gaven aanleiding te vragen of het zinvol is geld opzij te leggen voor sanering van aangekochte grond waar bekende vervuiling aanwezig is en daarnaast te vragen waarom het MaaS project zo snel nutloos is geëindigd.

– Het zonneveldenbeleid in Noordoost Twente is aangepast. Het college stelde voor een ambitie vast te stellen van 20 ha zonnevelden in Oldenzaal. Aan te leggen op parkeerplaatsen, gronden, etc. Helaas heeft de raad besloten de ambitie van het college uit het voorstel te halen.

D66 blijft werken aan een sociaal en leefbaar Oldenzaal.

Thema

Een leefbaarder Oldenzaal

D66 wil een mooie en gezonde leefomgeving voor alle Oldenzalers. Een stad Oldenzaal waar iedereen het naar de zin heeft, waar voldoende voorzieningen zijn en waar fijn kan worden gewerkt en gewoond.

Lees meer