Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juni 2023

Raadsvergadering van 22 mei 2023 in 180 woorden

In de gemeenteraad van 22 mei was met weinig onderwerpen voldoende te bespreken. Zo had D66 bezwaar tegen het niet in de boekhouding opnemen van de noodzakelijke sanering van grond aan de Enschedesestraat. De grond wordt nu goedkoop gekocht, terwijl later kosten moeten worden gemaakt voor schoonmaak Daarvoor moet geld worden gereserveerd. Hierom heeft D66 tegen gestemd.
D66 en Solidair Oldenzaal hadden plannen voor gebruik van de vrijgekomen Quick’20 terreinen bij Vondersweijde ter discussie gesteld. Bij bespreking in het forum van 8 mei bleek dat naast wateropvang waarschijnlijk geringe woningbouw nodig zal zijn voor het leefbaar houden van de wijk Glinde-Hooiland in warme zomers. D66 pleit voor een beperkt aantal woningen, Solidair Oldenzaal heeft een groter aantal woningen in gedachten. D66 vindt het terecht dat dit onderwerp in de raad wordt besproken. De grote partijen vonden het bespreken van dit onderwerp in de raad getuigen van wantrouwen in het college. D66 wil in de raad in open dialoog alles kunnen bespreken om Oldenzaal voor haar inwoners mooi en leefbaar te houden. D66 gaat steeds voor een open dialoog.