Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 april 2023

Raadsvergadering van 17 april 2023 in 180 woorden

In de raadsvergadering van 17 april 2023 is op verzoek van D66 uitgebreid gediscussieerd over het noodfonds wat op 7 november met volle instemming van D66 is aangenomen. Er is geld gereserveerd voor inwoners en verenigingen die het erg moeilijk krijgen door hoge inflatie en sterk gestegen kosten voor energie. De raad moet vaststellen hoe het noodfonds wordt gebruikt. D66 is erg enthousiast over het steunen van inwoners die het moeilijk hebben.

Het college heeft besloten dat ook ondernemers van het noodfonds gebruik kunnen maken. De groep ondernemers is door het college toegevoegd zonder toestemming van de raad, maar met informele instemming van een beperkt aantal partijen uit de raad.

D66 heeft de raad gevraagd de indeling en het gebruik van het noodfonds in de raad te bespreken. D66 vroeg dit omdat de toevoeging van de groep ondernemers democratisch moet gebeuren. De tekst voor het noodfonds geeft dit ook aan. De meerderheid van de raad vond deze democratische gang van zaken niet nodig. Bang te moeten wijzigen?

D66 wil meer zekerheid van terugbetaling van ondernemers en meer steun voor inwoners in nood.


Volgens de bijgevoegde beleidsregels lenen ondernemers max €20.000 voor 2% en lossen af in 5 jaar. Er wordt voor hen over geen enkele zekerheidstelling gesproken, energiebesparing of financieel advies wordt niet vereist. Inwoners krijgen éénmalig een lening van max €2500, waarbij budgetadvies verplicht is.


Kijk voor de inbreng.

De motie (verworpen).

Thema

Een socialer Oldenzaal

D66 stelt de mens centraal en staat voor een zorgstelsel dat uitgaat van de kwaliteit van leven van mensen en het meedoen aan de samenleving: “Wie ben je, wat kun je en wat is voor jou belangrijk?’. Wij streven naar gelijke kansen door te kijken wat mensen wél kunnen en hierop voort te bouwen. Iedere inwoner heeft wensen, behoeften en eventuele beperkingen.

Iedereen is vrij, wij laten niemand vallen.

Lees meer