Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 maart 2023

Rapport Binnenstadsplan van de Rekenkamercommissie NoordOost-Twente

Raadsvergadering 6 maart 2023
Agendapunt 7: Rapport Binnenstadsplan van de Rekenkamercommissie NoordOost-Twente

 

Voorzitter,

 

Voor ons ligt een interessant stuk op tafel; het rapport van de rekenkamercommissie betreffende de binnenstad. Het vraagt raad en college kritisch naar zichzelf te kijken en het is mooi dat we adviezen krijgen van de rekenkamercommissie en aangewezen worden op onze verantwoordelijkheid. We hebben eigenlijk huiswerk meegekregen en D66 is van mening dat dit huiswerk door zowel raad als college serieus opgepakt moet worden. Het verwachtingsmanagement tussen raad en college blijkt dus niet helder. Is het college het met ons eens? Ons inziens moet de raad meer de regie oppakken als het gaat om kaderstelling en vaker kritische noten benoemen bij controle momenten. Alleen zo kunnen we het beter maken voor onze inwoners.

In het besluit lezen wij terug dat het college de conclusies van de rekenkamercommissie wil overnemen. Maar we lezen niet terug wanneer de raad hierover bijgepraat wordt. De raad moet waakzaam blijven door meer gebruik te maken van deadlines. Anders verzanden we bij verschillende onderwerpen zodra ze van beleid  naar uitvoering gaan. Graag horen wij van het college wanneer de raad wordt bijgepraat over oplossingsrichtingen.  Als raad moeten we onze kaders beter aan de kaak stellen en daarom komen wij bij agendapunt 8 met een amendement betreffende bestemmingsreserve aan Binnenstad en Vastgoed. Vooraf goede kaders opstellen zorgt in het latere proces voor minder problemen.  De logica is voor ons als raad ver te zoeken als we besluiten meer geld uit te geven aan de binnenstad, terwijl we om minder controle vragen. Dan blijven we dezelfde fout maken. Doel moet geen budget zijn, maar het doel moet zijn wat je uiteindelijk wilt waarnemen of krijgen als inwoner. Is het college het hier ook mee eens?

 

Tot zoverre.