Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 maart 2023

Raadsvergadering 27 maart 2023 in 180 woorden

D66 heeft geprobeerd de vergoedingen en inhoudingen voor het leerlingenvervoer correct en vriendelijk voor de inwoners van Oldenzaal te maken. De verordening verwijst naar een algemene rijksregeling die gebruik van de fiets en de auto gelijk behandelt. In de beleidsregels die de werkelijke bedragen aangeven wordt hier ook naar verwezen, maar desondanks wordt toch de auto beter ‘beloond’ dan de fiets. Het lukte D66 niet de andere raadsleden te overtuigen van deze tegenspraak. Ook het gebruik van inkomensgrenzen waarbij de eigen bijdrage wordt berekend kon niet worden veranderd. Dat betekent dat bij een geringe toename van het inkomen er een afname van het besteedbaar inkomen kan zijn. D66 heeft dit aangegeven, maar de raad werd niet overtuigd.

Kijk voor de inbreng:

de motie over de vergoedingen (verworpen)

de motie over de eigen bijdrage (verworpen)

Bij het woonwagenbeleid spoorde D66 de wethouder aan een uitzicht naar de toekomst te geven om een controleerbaar beeld te hebben hoe we in de toekomst met woonwagenstandplaatsen omgaan. Dit in overeenstemming met de wens van de raad om controleerbare doelstellingen te hebben. Helaas was de raad niet in de stemming om een reëel en controleerbaar aantal plaatsen vast te stellen.

Kijk voor de inbreng:

voor het amendement voor het aantal woonwagens in de toekomst (verworpen)

voor de motie om het college te laten zoeken naar geschikte plaatsen (verworpen)

D66 blijft zich voor Oldenzaal inzetten!