Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 december 2022

Vondersweijde moet open blijven!

d.d. 28 november 2022

Voorzitter,

Een gele kaart van de provincie, een technische installatie die op instorten staat, een zwembad wat mogelijk gesloten moet worden, een slechter vooruitzicht is nauwelijks denkbaar.

Voor ons ligt een raadsvoorstel om akkoord te gaan met een verhoging van het eerder afgegeven krediet met EUR. 1.546.000.
Het is een enorm bedrag, maar kunnen we hier nog nee op zeggen?
D66 denkt van niet, Een sportcluster als Vondersweijde hoort bij een zichzelf respecterende stad als Oldenzaal, al is het alleen maar om natte gymlessen en sociale cohesie te faciliteren.

Jammer vinden wij het wel dat het allemaal zo lang heeft moeten duren, de gele kaart hebben wij eigenlijk over onszelf afgeroepen.
Ook wij als raad zijn daar schuldig aan, wij hadden beter de vinger aan de pols moeten houden.
Immers in 2017 was al duidelijk dat de technische installatie in een slechte staat was. Er is toen een kopgroep gevormd om snel beslissingen te kunnen nemen.

Het was een mooie start.
Helaas is ondanks die mooie start de klad in gekomen. Er waren momenten dat wij als raad uit de pers moesten vernemen wat de plannen waren, zonder dat wij daar over geïnformeerd waren.
D66 heeft diverse keren aangegeven, zowel in fora als in raadsvergaderingen dat verder uitstel risico’s met zich mee ging brengen.
Al in het forum van 7 oktober als in de raadsvergadering van 28 oktober 2019  heeft D66  aangegeven dat verder uitstel niet wenselijk was, omdat de kans dat de technische installatie het zou begeven met de dag groter wordt. De wethouder heeft toen aangegeven dat er een back up was, een noodverband mocht dat het geval zijn.
Wij vragen ons nu af of die back up er nog steeds is en wat die precies inhoudt. Het duurt immers nog even voor de werkzaamheden daadwerkelijk worden aangevangen, en de verkrijgbaarheid van onderdelen is de laatste jaren steeds moeilijker geworden.

De twee andere aspecten die tijdens het forum van 14 november naar voren zijn gekomen betroffen
–             Het plaatsen van zonnepanelen
–             De aanpassing van de receptie.

Graag hadden wij het raadsvoorstel geamendeerd om het college te vragen deze aspecten mee te nemen.
Een koffiegesprek met enkele ambtenaren op 22 november leerde ons echter dat amendering een nieuwe doorrekening vereist en dus vertraging zal opleveren, iets wat wij niet willen.
Toch verzoeken wij het college om op zeer korte termijn met voorstellen te komen zodat het plaatsen van zonnepanelen op zoveel mogelijk dak, in ieder geval bij het aangepaste deel, gelijktijdig uit te voeren met de werkzaamheden als waar het raadsvoorstel bedoeld is.
Dit zal dan een aanvullende opdracht en een nieuw krediet moeten zijn.
Twee processen die samenkomen bij een zelfde bouwmoment.

Het plaatsen van zonnepanelen op het nieuwe deel moet zonder meer kunnen, immers de voorbereidende bouwkundige maatregelen worden daartoe al genomen.
Veel extra zal dat niet kosten.
Of het ook op het oude deel mogelijk is zal uitgezocht moeten worden, daartoe steunen wij
de motie van de WG van harte.

Voorzitter, ik zeg dit met klem,

Laten we nu écht doorpakken, onze inwoners verdienen het!