Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 december 2022

Gemeentelijk RioleringsPlan – Meerjarig Uitvoeringsplan

d.d. 28 november 2022

 

Voorzitter,

 

Het voorstel wat voor ons ligt kan grotendeels op onze instemming rekenen. Het overzicht is goed, al zouden wij wensen dat bij de MJUP (MeerJaren UitvoeringsPlan Openbare Ruimte) een indicatief overzicht wordt gegeven over een periode van meer dan 4 jaren. Zo kan de raad zien of er over een langere periode hoge uitgaven voor objecten verwacht kunnen worden. D66 hoopt dat bij de aanpassing van de MJUP in het volgend jaar zo’n overzicht kan worden bijgevoegd.

 

Op pag 5 lezen we dat in de programmeerzijde van dit MJUP nog geen invulling aan participatie wordt gegeven. Op een vraag van onze zijde gaf de wethouder tijdens het politiek forum aan dat dit niet zinvol zou zijn omdat de kennis bij de gemeente aanwezig is en wensen van inwoners een onjuist ontwerp zou kunnen opleveren. D66 is het hier niet mee eens. Natuurlijk moet een ontwerp voldoen aan allerlei wettelijke en andere regels – de gemeente neemt hier terecht haar verantwoordelijkheid. Maar tegelijk heeft deze raad gekozen voor een participatieladder, waarbij steeds een zo hoog mogelijk trede wordt gekozen. Zo zouden direct omwonenden en betrokken organisaties mee moeten kunnen denken in de ontwerpfase. Vanzelfsprekend moet in het verwachtingsmanagement worden aangegeven dat niet alle wensen uitgevoerd kunnen worden. Maar we moeten ons realiseren dat ook mensen die ergens geen detailkennis van hebben met mooie, frisse ideeën kunnen komen.

D66 ziet dan ook graag dat het college zo snel mogelijk invulling geeft aan participatie in de programmeerfase. (Motie)

 

Wij lezen op pag 10 van de MJUP dat in deze MJUP geen noodzaak is aandacht aan de warmtevisie te besteden, omdat de warmtevisie naar verwachting vanaf 2030 daadwerkelijk wordt uitgevoerd. D66 maakt zich hier zorgen over. In 2030 is het de bedoeling dat (ook Oldenzaal) 55% minder CO2 wordt uitgestoten. Hoe is het mogelijk om dan pas in 2030 te beginnen met het uitvoeren van de WUP? D66 ziet eerdere aandacht voor werkzaamheden in het kader van de warmtevisie als noodzakelijk. D66 vraagt dus om ook in dit MeerJarenplan aandacht te hebben en te houden voor de warmtevisie. (Motie)

 

Ten slotte, voorzitter, vinden wij het jammer dat de Enschedesestraat voor het gedeelte tussen de Schelmaatstraat en de rotonde bij de Spoorstraat slechts voor de helft wordt onderhouden. Graag  ziet D66 onderhoud van het gehele stuk tot aan de rotonde, om zo de mogelijkheid te hebben het straatbeeld beter aan te passen. Wij denken hierbij aan het doortrekken van het 2-richtingen fietspad van de F35, waardoor de mogelijkheid bestaat dit fietspad volledig gescheiden te hebben. Dit heeft een vergrootte veiligheid tot gevolg.

Het deelproject wordt grotendeels bekostigd uit restantgelden van het F35 project. Het is dus redelijk te noemen om het fietspad in 2 richtingen door te trekken. Mocht de wethouder in deze vergadering aangeven dat het fietspad als 2-richtingen fietspad wordt aangelegd, dan is hiermee onze wens vervuld.

 

Tot zover.