Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 november 2022

Raadsprogramma 2022-2026

d.d. 07-11-2022

Voorzitter,

Vandaag is het een mooi en bijzonder moment. Voor ons ligt voor het eerst in de Oldernzaalse geschiedenis een door alle partijen gedragen raadsprogramma. Alle 7 partijen hebben inbreng kunnen leveren aan de totstandkoming. Wij willen onze collega-raadsleden, de betrokken ambtenaren en griffie danken voor hun inzet, flexibiliteit en geduld tijdens dit proces. Ook danken wij alle betrokken partijen die langs zijn geweest om ons van informatie te voorzien. Dit alles om weloverwogen keuzes te maken.

Het procesverloop

D66 is erg tevreden over het procesverloop en invulling van het voorliggend raadsprogramma. Dit programma legt de nadruk op gemeenschappelijke raadsdoelen. Het heeft de raad kansen geboden om informatie in te winnen bij betrokken partijen. Ook heeft het raads- en forumleden wat dichter bij elkaar gebracht. Ons insziens is dit de sfeer in de raad ten goede gekomen. Raadsleden weten elkaar makkelijker te vinden en het verschil in oppositie en coalitie is iets naar de achtergrond getreden. Alle raadsleden doen mee om Oldenzaal een stukje beter en mooier te maken. Wij juichen het toe als we ook na vaststelling van dit raadsprogramma elkaar nog net zo makkelijk kunnen vinden. Zo zorgen we er samen voor dat de raad aan zet blijft.

Voorzitter, wat verwachten wij van het college?

In dit raadsprogramma staan acht thema’s waar de raad plannen voor wil zien. D66 kan nu geen prioritering aangeven, omdat elk afzonderlijk thema van belang is. Het ene thema heeft een groter budget nodig dan het andere thema. We vertrouwen erop dat het college aan de slag gaat en de raad in januari een aantal beleidsvoorstellen inclusief kostenplaatjes presenteert in het belang van onze inwoners. Aan de hand daarvan kan de raad keuzes maken. We wensen het college en betrokken ambtenaren succes in de uitwerking van deze majeure opdracht.

En wat verwachten wij van de raad?

Waar de raad wel kritisch op moet blijven is het dualisme. We moeten er zorg voor dragen dat de raad de gestelde kaders kan controleert. Het commitment en eigenaarschap dat we de afgelopen maanden hebben gevoeld en nog voelen, moeten we blijven vasthouden. Samen blijven wij investeren in onderlinge verhoudingen die uiteindelijk onze inwoners ten goede komen. Dit programma biedt alle partijen nog genoeg mogelijkheden om met eigen voorstellen te komen voor de aanpak van nieuw of aanvullend beleid. Deze politieke vrijheid zorgt voor dynamiek in de raad die tot een mooie maar eerlijke en transparante strijd kan leiden. Het opstellen van een raadsprogramma heeft ons veel tijd gekost, maar is zeker voor herhaling vatbaar. Het is leerzaam en brengt partijen nader tot elkaar. Laten we de weg die we nu samen bewandelen ook samen blijven volgen om bij onze bestemming te komen. Alleen dan heeft dit raadsprogramma nut.