Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 oktober 2022

Haalbaarheidsonderzoek TCC Locatie Lyceumstraat

d.d. 31-10-2022

Voorzitter,

 

Voorop gesteld doet het ons goed dat het IHP weer functioneert. Het voorliggend rapport is voor ons reden om akkoord te gaan. Desalniettemin zijn er nog open eindjes die financieel grote gevolgen kunnen hebben. Denk aan het verschil tussen nieuwbouw en verbouw en daar waar wordt gesproken over een afschrijving van 40 of 20 jaar. De afschrijving per jaar baart ons in deze meer zorgen dan de extra investering die gedaan moet worden.

In het forum heeft de afvaardiging van het TCC aangegeven grotendeels zelf op zoek te gaan naar vervangende ruimte tijdens de verbouwing. Het woord ‘grotendeels’ is ons wat te vaag. Want, welk kostenplaatje komt er dan voor de Gemeente Oldenzaal aan te hangen. Daarom gaan wij mee in de motie van de VVD.

Voor wat betreft de integratie van Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs op locatie De Thij hebben wij in onze fractie uitvoerig gesproken en zijn tot de conclusie gekomen dat dat alleen onder zeer strikte voorwaarden een optie kan zijn.  We hebben het immers over leerlingen van de lagere school, jong en onbedorven, die we niet aan de invloeden van puberende oudere leerlingen willen blootstellen. Taalgebruik en pesten kunnen een negatieve rol spelen. Daarnaast is de behoefte van inrichting en voorzieningen voor buiten en binnen voor jonge kinderen geheel anders dan voor oudere leerlingen.
Mocht het zover komen, dan zullen er strikt gescheiden schooldelen moeten komen. Daarbij moet zelfs nagedacht worden wanneer de jonge kinderen vrij zijn en of ze op een veilige manier ook na schooltijd op het schoolplein kunnen spelen.
Om dan terug te komen op het amendement van de VVD. Daar gaan wij niet in mee. Het hangt wat ons betreft af van de voorstellen waar het college mee komt en het bijbehorend financieel plaatje.

Voorzitter, tijdens het politiek forum is gesproken over dat onderzocht moet worden of de werkzaamheden al gestart kunnen worden nog voor de raad een krediet heeft verleend. Uiteraard wil D66 ook snel aan de slag! Om in de toekomst geen kikkers uit de hoed te toveren vinden wij echter ook dat een helder stappenplan met daarbij horend kostenplaatje van wezenlijk belang om op de juiste weg te blijven en niet teveel aan het toeval over te laten. De controlefunctie van de raad moet immers altijd ‘aan’ blijven. D66 is dan ook tevreden met het voorliggend raadsvoorstel. Dit voorstel biedt ons hier gelukkig de mogelijkheid voor.

 

Dank u voorzitter.