Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 juli 2022

Opvang statushouders en asielzoekers in Oldenzaal.

D66 heeft vernomen dat in samenwerking met de gemeenten in Noord-Oost Twente in Losser in een voormalige school 40 asielzoekers en/of statushouders voor een periode van 3 maanden worden opgevangen. Hiermee wordt de inhumane situatie in het asielzoekerscentrum in Ter Apel deels verholpen.

In de inbreng voor de kadernota voor 2023 heeft D66 aangegeven dat er in Oldenzaal enkele woningen al langdurig leegstaan.

D66 roept het college op in korte tijd te onderzoeken of deze leegstaande woningen gebruikt kunnen worden statushouders die hoe dan ook aan onze regio (of zelfs Oldenzaal) zijn toegewezen tijdelijk op te vangen. Op die manier wordt Ter Apel ontlast en kunnen statushouders vervroegd met hun toekomstige woonomgeving kennis maken. Deze manier van onderbrengen is weliswaar tijdelijk (omdat de woningen mogelijk een andere bestemming hebben), maar de betreffende mensen, Oldenzaal en Ter Apel zijn hiermee geholpen.

Het aantal mensen wat kan worden geholpen kan misschien worden gezien als een druppel op een gloeiende plaat. We moeten beseffen dat deze druppels mensen zijn die een waardig onderdak en rust verdienen

Lees hier de brief.

Thema

Een socialer Oldenzaal

D66 stelt de mens centraal en staat voor een zorgstelsel dat uitgaat van de kwaliteit van leven van mensen en het meedoen aan de samenleving: “Wie ben je, wat kun je en wat is voor jou belangrijk?’. Wij streven naar gelijke kansen door te kijken wat mensen wél kunnen en hierop voort te bouwen. Iedere inwoner heeft wensen, behoeften en eventuele beperkingen.

Iedereen is vrij, wij laten niemand vallen.

Lees meer