Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 januari 2022

Aftrap verkiezingscampagne GR2022: digitale discussiebijeenkomst

D66 organiseert 66 dagen vòòr de gemeenteraadsverkiezingen een digitale discussiebijeenkomst

De stellingen en spelregels staan onderaan.

Op 16 maart 2022 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Als voorbereiding hiervoor worden in normale tijden discussie- en verkiezingsbijeenkomsten gehouden. Door de Covid-omstandigheden kan dit nu voorlopig alleen online plaatsvinden.
Op 8 januari is het nog 66 (+ 1) dagen tot de verkiezingsdatum. Om ondanks corona met onze inwoners in contact te kunnen komen organiseert D66 daarom op zaterdag 8 januari vanaf 20.15 uur een online discussiebijeenkomst om de campagne af te trappen. (Inloop vanaf 20.00 uur).
Tijdens deze bijeenkomst worden prikkelende stellingen onder de loep genomen. De stellingen zijn zó geformuleerd dat veel mensen, inclusief aanhangers van D66, er niet mee in kunnen stemmen. Dit om een discussie op gang te brengen.

Wie zijn welkom? Alle inwoners van Oldenzaal, alle kandidaten van alle lijsten van Oldenzaal.

Stellingen: (deze kunnen worden aangevuld op basis van suggesties die ons toegemaild worden)

1. Beter één molen in de lucht dan tien ha zonneveld.
2. Jeugdzorg en WMO kosten veel geld.
3. Corona is een griep.
4. Doorverwijzen kan beter.
5. Ondernemers mogen blij zijn met de coronasteun
6. Jongeren maken teveel gebruik van de WIA.
7. Oldenzaal kan het klimaat niet beïnvloeden, dus ook niet redden.
8. Elke scholier of student heeft recht op studiebegeleiding.
9. Elektrisch rijden kost energie.
10. Het centrum van Oldenzaal moet autovrij.
11. Groen voor blauwe zones.
12. Ongebruikte industrievelden vragen om zonnepanelen.
13. Coffeeshops, cafés, drinkketen.
14. Schulden is eigen schuld.
15. Online les kan een zegen zijn.
16. Burgerparticipatie is zinloos. Burgers worden het toch niet eens.
17. Lopen en fietsen levert meer welvaart dan autorijden.
18. Speelveldjes: leuk, maar worden toch niet gebruikt.

Wat zijn de spelregels?

– De bijeenkomst zal 66 minuten duren, mogelijk verlengd met steeds 6 minuten.
– Elke stelling kan gedurende 6 minuten onderwerp van discussie zijn. Er volgt geen conclusie. Ieder voor zich maakt zijn eigen conclusie.
– Een dobbelsteen bepaalt welke stelling aan de orde komt. De behandelde stelling valt weg uit de lijst.
– De voorzitter geeft het woord nadat een deelnemer het woord heeft verzocht door de hand op te steken. Bij meerdere opgestoken handen beslist
de voorzitter wie het woord krijgt.
– De voorzitter zorgt voor een redelijke spreiding van spreekgelegenheid.
– Een deelnemer krijgt voor 30 seconden het woord. Na deze tijd krijgt een andere deelnemer het woord voor dezelfde tijdsduur.
– Deelnemers mogen slechts aan het woord nadat de voorzitter het woord heeft verleend.
– Deelnemers gebruiken ordelijke taal en discussiëren met respect voor alle deelnemers.
en . . .
– Helaas …, wie zich herhaald niet aan de woordverlening houdt of niet aan het onderwerp van de stelling houdt kan uit de bijeenkomst worden
verwijderd.
We willen een open discussie.