Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 december 2021

Onderdak voor asielzoekers

Mondelinge vragen voor het vragenuur d.d. 20-12-2021

 

Voorzitter,

Het land heeft op dit moment te maken met grote uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van  gezondheid, het klimaat, gebonden stikstof, de grote instroom van asielzoekers, etc.

We willen het in deze vragenbrief hebben over het probleem om asielzoekers op humane wijze onderdak te verlenen. Asielzoekers die onze medebewoners zijn op deze aardbol. Door allerlei oorzaken is de instroom in Europa van asielzoekers momenteel groot. Een klein deel van de stroom komt in Nederland terecht. De grote instroom wordt veroorzaakt door ernstige veiligheidsproblemen in veel landen in onze wereld. Asielzoekers verlaten veelal hun huis en haard. Zouden zij dat niet doen, dan is voor hun leven te vrezen. Het is hun goed recht op deze, ónze wereld, een veilig onderdak te zoeken.

De grote stroom van asielzoekers heeft tot problemen in hun onderdak geleid. Deze mensen worden zo goed en zo kwaad als mogelijk in tenten ondergebracht. Deze manier van onderbrengen is zeker in deze wintertijd niet acceptabel omreden privacy en gezondheid.

Onze regering zit in een lastig pakket om deze groep mensen onder te brengen. Zo lastig zelfs dat zij enkele gemeenten een aanwijzing heeft gegeven grote groepen mensen tijdelijk onder te brengen. Hoe mooi zou het zijn als ons vriendelijk Oldenzaal, de Glimlach van Twente, haar vriendelijk gezicht kan laten zien door ook een groep mensen tijdelijk op te vangen in een acceptabel onderkomen? Er zijn in Oldenzaal een aantal gebouwen die op dit moment leeg staan, te wachten op een volgende bestemming. Genoemd kunnen worden het schoolgebouw op de hoek Molenstraat-Oliemolensingel en de oude bibliotheek. Hoe mooi zou het zijn deze gebouwen in te zetten voor tijdelijke huisvesting van mensen die een veilig onderkomen zoeken?

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat het wenselijk is dat iedereen, niemand uitgezonderd, een humaan onderdak heeft?
  2. Heeft het college onderzocht op welke manier Oldenzaal kan helpen het momentane probleem van humaan onderbrengen van asielzoekers mede op te lossen?
  3. Zo ja,

– welke mogelijkheden zijn onderzocht?

– welke mogelijkheden zijn kansrijk gebleken?

– zijn er mogelijkheden te bedenken die door buiten gebaande wegen te denken geschikt kunnen worden gemaakt?

  1. Zo nee,

– is het college bereid op zeer korte termijn te onderzoeken hoe Oldenzaal kan helpen om veiligheid zoekende mensen humaan al dan niet tijdelijk onderdak te geven?

– is het college bereid mogelijkheden te bedenken die door buiten gebaande wegen te denken geschikt kunnen worden gemaakt?

  1. Voldoet Oldenzaal op dit moment aan haar opgave tot het opnemen van een bepaald aantal asielzoekers die als statushouder recht hebben op een woning?
  2. zo nee,

–  kan onderzocht worden hoe aan de opgave kan worden voldaan door deze mensen tijdelijk onder te brengen in geschikt gemaakte tijdelijke ruimten?

Als suggestie willen wij meegeven dat bij het aanbieden van tijdelijke noodopvang in acceptabele ruimten gevraagd mag worden naar statushouders die op woonruimte wachten en/of kansrijke asielzoekers.

 

D66 Oldenzaal