Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 december 2021

Kieslijst D66 Oldenzaal voor GR2022 bekend

Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Kieslijst D66 Oldenzaal bekend.

De kieslijst voor D66 Oldenzaal voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 is bekend. Nadat kandidaten zich hebben kunnen aanmelden heeft de Lijst Advies Commissie van D66 Noord-Oost Twente een voordracht voor de lijstvolgorde gemaakt. Hierna konden de Oldenzaalse leden hun stem uitbrengen om de voorgestelde volgorde aan te passen.
De lijsttrekker Mari Ailo-Zaia was al in september verkozen.
Het resultaat na de verkiezing door de Oldenzaalse leden is:

1. Mari Ailo-Zaia (lijsttrekker)
2. Maarten van der Waal
3. Steven van Alfen
4. Loes Rolefes-Wesselink
5. Irena Olde Engberink
6. Merijn Nijhof
7. Jorn Huiskes

D66 Oldenzaal is heel blij met deze lijst. Enerzijds is in deze lijst continuïteit te zien zodat het werk van de afgelopen vier jaar kan worden voortgezet, anderzijds zijn nieuwe leden toegetreden die ongetwijfeld nieuwe ideeën en gedachten zullen inbrengen. Met deze mix hopen wij in de nieuwe raadsperiode weer kritisch opbouwend onze bijdrage aan de ontwikkeling van Oldenzaal te kunnen leveren.

D66 Oldenzaal is druk en intensief bezig het verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode te schrijven. Dit programma zal in het teken staan van een socialer, duurzamer en leefbaarder Oldenzaal. Met dit programma laten wij zien in welke richting wij Oldenzaal willen ontwikkelen, zó dat iedereen zich in deze stad gelukkig voelt en blijft voelen.

Thema

Een bruisend Oldenzaal

De zestigers van nu hebben in de afgelopen vijftig jaar gebouwd aan de welvaart
en het welzijn in Oldenzaal. De veertigers van nu zijn daar op dit moment hard mee
bezig en de jeugd, die gaat daar binnen 10 jaar mee beginnen. Wij mogen deze
vanzelfsprekendheid echter niet voor lief nemen.

Lees meer