Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 september 2021

Coffeeshopbeleid 2021: Is deze toekomstproof?

Voorzitter,

Graag willen wij 2 amendementen indienen voor het voorliggend voorstel Coffeeshopbeleid 2021.

Het eerste amendement houdt rekening met een landelijk lopend experiment die voor dit besluitstuk essentieel van aard is. De resultaten van het experiment zijn ook voor Oldenzaal van belang. Het experiment heeft inmiddels 10 telers de mogelijkheid gegeven om een aantal soorten wiet te kweken die worden beveiligd tegen kwaadwillenden. Het experiment gaat duidelijk maken of het mogelijk is om coffeeshops te voorzien van op kwaliteit gecontroleerde wiet. Ofwel, kunnen de telers voldoende wiet en hasj van goede kwaliteit kweken en leveren en gebeurt dat veilig? Daarnaast kijkt het kabinet wat de effecten van het experiment zijn op de problemen van de 102 Nederlandse gemeenten met coffeeshops. Dan gaat het met name om criminaliteit en de invloed op de volksgezondheid van het huidige gedoogdbeleid.
Daarnaast luidt in Brabant de noodklok. We lezen op 17 september bij omroep Brabant dat de onderwereld momenteel een vrij spel heeft in Nederland. In een manifest voor het volgende kabinet geven 40 burgemeesters uit het hele land aan dat de overheid keihard moet ingrijpen tegen drugscriminaliteit door onder andere:  zwaardere straffen bij drugsovertredingen, en de legalisering van cannabis.

Ofwel: deze burgemeesters maken duidelijk onderscheid in soft- en harddrugs. Dat onderscheid lezen we niet terug in het voorliggend besluitstuk.

Daarom voegen we 2 punten toe aan het voorliggend besluitstuk:

  1. Na afloop van het genoemd experiment dat in 2025 is afgerond, het voorliggend coffeeshopbeleid 2021 weer aan de raad wordt voorgelegd.
  2. Met de omliggende gemeenten het beleid voor de verdeling van coffeeshops te heroverwegen en ten laatste in 2025 aan te geven welke kleinere gemeenten een beperkt aantal coffeeshops toe kunnen laten.

Voorzitter, dan het tweede amendement. De essentie achter dit amendement, bestaande uit een aantal tekstuele wijzigingen, is dat D66 van mening is dat de burgemeester zich dient te houden aan zijn bevoegdheid en niet de raad overrulet. De burgemeester kan uiteraard een voorstel doen, maar het is de raad de beslist. Dit is voor ons een essentieel democratisch beginsel die we als raad niet mogen en willen opgeven.

Ten slotte nog even dit. De verdeling van wietwinkels is in 1997 vastgesteld, in 2007 herijkt. Dan wordt het toch na 15 jaar weer tijd deze verdeling tegen het licht te houden? Zeker met het oog op nieuwe ontwikkelingen.

[1] “Is alcohol een harddrug?’, https://www.drugsinfo.nl/wet/is-alcohol-een-harddrug
Het Trimbos-instituut is het onafhankelijke kennisinstituut voor alcohol, tabak, drugs en mentale gezondheid.