Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 juni 2021

Kadernota 2022: Toekomstige veranderingen komen sneller op ons af dan de planning toelaat.

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2021 is de kadernota 2022 besproken. Dit is een belangrijk moment voor de politieke partijen. Het biedt mogelijkheid om het college kaders mee te geven en moties in te dienen die gelijk meegenomen kunnen worden in de begrotingsbehandeling. D66 Oldenzaal heeft drie moties ingediend en zes kaders meegegeven, waarvan 2 gevraagde toezeggingen. De drie moties waren:

  1. Sturen met beleidsindicatoren (unaniem aangenomen)
  2. Laadpalenplan voor auto’s en fietsen (aangenomen)
  3. Duurzaam en circulair bouwen (verworpen)

De twee toezeggingen betroffen:

  1. Een planning voor het Masterplan Sociaal Domein met de raad te delen (In het eerste termijn is ons de planning in de vorm van een raadsinfobrief toegezegd, maar in het tweede termijn is deze helaas ingetrokken toen wij de vraag stelden wanneer wij de raadsinfobrief konden verwachten. Wij zijn benieuwd hoe we zonder heldere planning samen tot een mooi eindresultaat kunnen komen die ook raadsbreed gesteund kan worden.)
  2. Tijdens het versneld bouwen ook rekening te houden met de realisatie van kleine duurzame woningen voor jong en oud. Hier is helaas geen toezegging op gekomen. Er is enkel aangegeven dat er ook rijtjeswoningen gebouwd gaan worden en dat de verwachting is dat er doorstroom is van huidige kleine woningen naar woningen voor middeninkomens. De starters hebben het al moeilijk op de woningmarkt. Het kleine aanbod van woningen voor starters zal helaas de komende tijd onveranderd blijven.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de gehele bijdrage? Hier kunt u deze teruglezen.