Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 juni 2021

Jaarstukken 2020 en accountantsverslag: Tijd voor betere analyses en voorspellingen in de Oldenzaalse financiën.

Tijdens de raadsvergadering van 28 juni 2021 kwam bij agendapunt 6 de jaarstukken 2020 en het accountantsverslag aan de orde. De PvdA en D66 hadden dit punt als bespreekstuk doorgeleid. Hieronder leest u de bijdrage van D66:

Voorzitter,

Wat een onlogisch en onbegrijpelijke periode hebben wij meegemaakt. Kijkend naar de jaarstukken 2020 blijkt dat zeker ook voor onze gemeentelijke financiën te gelden. We gingen van een negatief resultaat van bijna een miljoen naar bijna 1,5 miljoen. We hadden daarom een bezuinigingspakket op tafel gelegd om in 2021 al 2 miljoen te bezuinigen om het hoofd boven water te houden. Tot onze vreugde én verbazing lezen we nu een positief resultaat van ruim 1,2 miljoen! Een resultaatverschil van voorspelling en daadwerkelijke cijfers van maar liefst ruim 2,7 miljoen euro in de plus! Hier is D66 uiteraard ontzettend blij mee en opgelucht dat de resultaten niet meer zo negatief zijn.

Toch zetten deze gegevens ons aan het denken. Wat als de corona niet was uitgebroken? Wat als de regering geen coronasteun had uitgekeerd? Wat als de regering geen geld beschikbaar had gesteld voor het sociaal domein en Jeugdzorg? Dan zaten we nu toch echt diep in de penarie. En dat zorgt toch weer voor wat ongerustheid ten aanzien van onze toekomstige financiën. Als voorbeeld vinden wij het jammer dat eerst veel geld is gepompt in de Binnenstad en vervolgens weer kortingen worden gegeven. Hoe houden wij onze financiële inbreng dan in stand en komen we tot de gehoopte resultaten? Hier is ons inziens niet goed over nagedacht. Een lange termijn visie, een strategie rondom de Binnenstad, is wat D66 betreft een must.

Voorzitter, wij hebben afgelopen maandag nog schriftelijke vragen ingediend. Wij danken het college voor de beantwoording van die vragen. Toch wil D66 nog kort stilstaan bij de totale reserves. Ik citeer mijn inleiding tijdens de begrotingsbehandeling 2021:

“Maar liefst 21 miljoen heeft dit college in deze collegeperiode aan totale reserves uitgegeven. Hadden wij begin 2018 nog ruim 56 miljoen, eind 2020 is dit naar 35 miljoen gedaald..”

Voorzitter, D66 wil er nog steeds op aandringen hoe belangrijk het is te weten wanneer de totale reserves al dan niet ingezet moeten worden. In moeilijke tijden hoor je geld uit te geven en gelukkig is de regering ons ruimschoots tegemoet gekomen. We staan zelfs weer in de plus! Zoals de conclusies van de accountant alsook de rekenkamercommissie, moeten wij onze financiën op een andere manier beoordelen om te weten hoe we er echt voor staan. Om in staat te zijn goede voorspellingen te geven.

Wij blijken stevig afhankelijk te zijn van externe factoren, waaronder de ontwikkeling van de economie en de coalitieonderhandelingen van de regering. Maar dit is maar een deel van het verhaal die ons wordt geschetst. Wij hebben betere sturing en kpi’s nodig voor betere analyses en reële voorspellingen. Wij zijn op onszelf aangewezen voor het opbouwen van eigen reserves. Daarom zullen wij bij het volgende agendapunt een motie indienen over sturen met prestatie indicatoren. Door dit te doen kan zowel raad, college als het ambtelijk apparaat daar profijt uit halen.

D66 bedankt verder het college van het uitgebreide antwoord op onze vraag rondom het onderwijs achterstandenbeleid OAB. Mooi dat de ongebruikte gelden van bijna 3 ton voor dit belangrijke doel ingezet gaan worden.

Voor nu gaan wij akkoord met de jaarstukken 2020 en het accountantsverslag.

Dank u wel.

 

Thema

Overheid en samenleving

De maatschappij verandert in rap tempo en of ze wil of niet: de (lokale) overheid moet daarin mee. Dat betekent anders en vooral slimmer werken, waarin de rol van inwoners en bedrijfsleven steeds prominenter wordt. We zijn weliswaar gewend geraakt aan een overheid die bedenkt en betaalt, maar de toekomst vraagt om een overheid die als coach en partner op gaat treden.

Lees meer