Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 juni 2021

Gebiedsontwikkeling Jufferbeek Noord: AUB geen tweede Jufferbeek Zuid.

Voorzitter,

Op 15 maart heeft een gesprek plaats gevonden tussen de wethouder en de woordvoerders van de diverse fracties van deze raad.
Hierin is de wethouder opgedragen in aanvullende gesprekken met belanghebbenden in het onderhavige gebied onduidelijkheden weg te nemen en dit terugte koppelen aan ons als raad.
Hieruit is hetgeen verwoord in Bijlage 7 het resultaat.
Hoewel wij nog wat bedenkingen hebben over nut en noodzaak van het industriƫle deel van Jufferbeek Noord, kunnen wij leven met de toezeggingen in dit aanvullende document. We hebben het hier over een visie, een richtingsdocument en dus niet over een in beton gegoten document. Graag willen wij wel wat meer zekerheden ingebouwd zien m.b.t. de kleinschaligheid. Om die reden steunen wij het amendement van Groen Links van harte. Immers bij Jufferbeek Zuid was in het begin ook sprake van kleinschaligheid en een maximale complexgrootte van 2 ha. En met de komst van Euro Pastry is die stellingname snel verlaten.

Ten aller tijde moet voorkomen worden dat Jufferbeek Noord een tweede Jufferbeek Zuid gaat worden.

 

Tot zoverre.