Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 juni 2021

Besluitvorming RES 1.0: Liever een halve ei dan een lege dop.

Voorzitter,

In het forum van 8 juni hebben wij al aangegeven te kunnen instemmen met het voorliggende koersdocument.

Op 24 juni een bijeenkomst van woordvoerders geweest.
Hoewel wij deze bijeenkomst als zeer nuttig hebben ervaren is ons standpunt niet
gewijzigd.

Dat de weg naar een RES via een startnotitie, een RES 0.0 etc. geen schoonheidsprijs verdient kunnen wij beamen, beter was geweest om het op een andere, meer concrete manier in te vliegen, waar ook  duidelijk zou worden gemaakt wat de mogelijkheden en onmogelijkheden  van alternatieven waren.

Nu echter voorzitter, zien wij geen andere mogelijkheid dan meegaan met dit koersdocument.
Immers, wij zien afwijzing van dit koersdocument als een vertragende factor.
Thorium zal niet eerder dan midden jaren 30 een volwassen alternatief zijn.
Import van energie vanuit een (ver) buitenland zoals Afrika is om politieke redenen niet wenselijk.
Er is een oplossing voor deze tussenperiode nodig.

In het forum van 8 juni hebben wij ook gevraagd wat in het raadsvoorstel genoemde escalatie precies inhoud. Liefst in Jip en Janneke taal.
Hier hebben wij geen duidelijk antwoord op gekregen.
Graag willen wij de wethouder vragen deze vraag, eventueel na consultatie van de provincie, alsnog te beantwoorden.

Tot zover voorzitter.