Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 maart 2021

Tijdig betrekken van inwoners bij RES 1.0

Productie en verbruik van energie veranderen de komende jaren en decennia opzienbarend. Huizen worden beter geïsoleerd, anders verwarmd en energiezuiniger gebouwd. Vervoer gaat zuiniger met energie om. Producten zullen worden geproduceerd met minder energie. Energie zal anders, dus zonder CO2, worden geproduceerd. Al met al is dit een heel grote innovatieve uitdaging.

Onze omgeving zal ook veranderen. Het hoe, waar en in welke mate wordt besproken, maar ligt nog niet vast.

Het is goed dat bewoners in onze hele regio mee kunnen meedenken en praten over deze veranderingen: ,,Wat betekent dit voor het wonen in Oldenzaal en Noordoost Twente? Wat betekent dit voor het landschap en de natuur? Welke gevolgen zien we wanneer we veel, iets of niets doen? Hoe zit het voor opbrengsten en kosten voor onze inwoners en de welvaart?” En een laatste maar zeker niet de minste vraag: ,,Wat kunnen individuele inwoners doen?”

Oldenzaal kan gezien haar grondgebied en het gebruik daarvan maar weinig bijdragen aan het produceren van energie. Wel kan zij aanzienlijk bijdragen aan beperking van het verbruik er van. Inwoners van Oldenzaal zullen met zekerheid mogelijke verandering van het kenmerkend Twents landschap waarnemen. In hoeverre zijn veranderingen noodzakelijk, acceptabel? Welke veranderingen zijn er al aangebracht in het verleden toen we nog geen energieproblemen kenden?

Oldenzaal doet samen met de omliggende gemeenten Tubbergen, Dinkelland en Losser een bod voor de RES. Het is redelijk te vragen of alle inwoners van al de vier gemeenten, dus ook die van Oldenzaal, over dit bod mee kunnen denken en een mening kunnen vormen.

Zowel de ernst en intensiteit van de mogelijke veranderingen door de RES doet ons vragen om vòòr 1 juni – de datum van indiening van het RES 1.0 bod – online bijeenkomsten te houden over de RES.
Daarom is bij de raadsvergadering van 1 maart 2021 een motie ingediend die het college vraagt deze te organiseren.

Jammer genoeg waren niet voldoende raadsleden het eens met de noodzaak de inwoners te informeren, te betrekken en mee te laten denken.